Niemand is verplicht om een globaal medisch dossier (GMD), waarin zijn hele ziekte- en medicatiegeschiedenis is opgenomen, te laten beheren door een huisdokter. Maar het heeft wel voordelen.

Wie een GMD heeft en bij zijn huisarts of een dokter uit dezelfde praktijk langsloopt voor een consultatie betaalt 30 procent minder remgeld. Dat is het bedrag dat de patiënt voor het bezoek aan een dokter uit eigen zak moet betalen. Wie ouder is dan 75 of wie voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait, geniet dit voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts. Voorts geeft het GMD recht op een hogere terugbetaling door het ziekenfonds van een consultatie bij een specialist indien de patiënt werd doorverwezen door zijn huisarts.

Het recht op een lager remgeld geldt tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de opening of verlenging van het GMD. Het GMD kan aangevraagd worden bij elk bezoek aan de huisarts. (Belga)

Niemand is verplicht om een globaal medisch dossier (GMD), waarin zijn hele ziekte- en medicatiegeschiedenis is opgenomen, te laten beheren door een huisdokter. Maar het heeft wel voordelen.Wie een GMD heeft en bij zijn huisarts of een dokter uit dezelfde praktijk langsloopt voor een consultatie betaalt 30 procent minder remgeld. Dat is het bedrag dat de patiënt voor het bezoek aan een dokter uit eigen zak moet betalen. Wie ouder is dan 75 of wie voldoet aan de medische voorwaarden om recht te hebben op het zorgforfait, geniet dit voordeel ook bij een huisbezoek door de huisarts. Voorts geeft het GMD recht op een hogere terugbetaling door het ziekenfonds van een consultatie bij een specialist indien de patiënt werd doorverwezen door zijn huisarts. Het recht op een lager remgeld geldt tot 31 december van het tweede kalenderjaar na de opening of verlenging van het GMD. Het GMD kan aangevraagd worden bij elk bezoek aan de huisarts. (Belga)