De Gezinsbond vindt de ingrepen in de schoolpremie onaanvaardbaar: "Gezinnen met kinderen mogen niet de dupe worden van een tegenvallende begroting," heet het in een reactie aan Moneytalk. Directeur marketing en communicatie Mieke Schevelenbos benadrukt echter dat erger voorkomen werd. "Bij het begrotingsoverleg was er van een afschaffing van de schoolpremie. Die is er uiteindelijk niet gekomen. Maar de huidige besparing zullen we zeker voelen: op twee jaar tijd krimpt de schoolpremie met 30 procent. Gezinnen leverden de afgelopen decennia al 40 procent in op de koopkracht van de kinderbijslag, omdat die niet welvaartsvast is. De schoolpremie was bij de invoering in 2006 de eerste maatregel in lange tijd die voor verbetering zorgde," aldus Schevelenbos. Sommige kwetsbare gezinnen behouden de oude schoolpremie. Wezen en kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap of zware aandoening moeten niet inleveren op hun schoolpremie. De bedragen blijven ook ongewijzigd voor kinderen van alleenstaande ouders of ouders die recht hebben op een sociale toeslag als langdurig werkloze, zieke, invalide of als gepensioneerde. Slechts één op vijf kinderen behoudt zo zijn volledige schoolpremie. De Gezinsbond herhaalt zijn pleidooi voor een universele en welvaartsvaste kinderbijslag. (Belga)

De Gezinsbond vindt de ingrepen in de schoolpremie onaanvaardbaar: "Gezinnen met kinderen mogen niet de dupe worden van een tegenvallende begroting," heet het in een reactie aan Moneytalk. Directeur marketing en communicatie Mieke Schevelenbos benadrukt echter dat erger voorkomen werd. "Bij het begrotingsoverleg was er van een afschaffing van de schoolpremie. Die is er uiteindelijk niet gekomen. Maar de huidige besparing zullen we zeker voelen: op twee jaar tijd krimpt de schoolpremie met 30 procent. Gezinnen leverden de afgelopen decennia al 40 procent in op de koopkracht van de kinderbijslag, omdat die niet welvaartsvast is. De schoolpremie was bij de invoering in 2006 de eerste maatregel in lange tijd die voor verbetering zorgde," aldus Schevelenbos. Sommige kwetsbare gezinnen behouden de oude schoolpremie. Wezen en kinderen met verhoogde kinderbijslag wegens handicap of zware aandoening moeten niet inleveren op hun schoolpremie. De bedragen blijven ook ongewijzigd voor kinderen van alleenstaande ouders of ouders die recht hebben op een sociale toeslag als langdurig werkloze, zieke, invalide of als gepensioneerde. Slechts één op vijf kinderen behoudt zo zijn volledige schoolpremie. De Gezinsbond herhaalt zijn pleidooi voor een universele en welvaartsvaste kinderbijslag. (Belga)