Uit de bevraging bij 2.683 gezinnen met kinderen in Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel in 2016 - in opdracht van minister van Welzijn, volkgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - blijkt dat één gezin op tien (10,8 procent) zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met hun gezinsinkomen. Bij tweeverdieners is dat slechts 3,6 procent. Bij koppels met slechts één inkomen loopt dat op tot 18,4 procent.

Het klassieke kostwinnersgezin blijkt vandaag onvoldoende financiële draagkracht te hebben. Zo zegt bijna één op drie (29,2 procent) van de éénverdienergezinnen dat het niet jaarlijks een week op vakantie kan. Bij tweeverdieners is dat 12,1 procent. Bijna één op drie zegt ook geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan te kunnen. Bij tweeverdieners is dat maar 9,8 procent.

Ook het betalen van facturen is problematischer in het traditionele kostwinnersgezin. Bij tweeverdieners is dat maar voor 4,7 procent een probleem, terwijl dat bij éénverdieners oploopt tot 15,7 procent.

Herkomst buiten EU

Niet alleen éénverdienergezinnen hebben het moeilijk. De gezinsenquête bevestigt de financieel kwetsbare positie van gezinnen met een herkomst buiten de Europese Unie, laagopgeleiden, gezinnen waar geen van beide partners werkt of alleenstaande ouders. Zo zegt bijna één op vier (23,4 procent) van de gezinnen met een herkomst buiten de Europese Unie moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. Bij gezinnen zonder arbeid uit inkomen is dat meer dan vier op tien. Van de alleenstaande ouders in Vlaanderen en Brussel zegt 26,7 procent moeilijk tot zeer moeilijk de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.

Idem voor op reis gaan of onverwachte uitgaven kunnen doen: amper de helft (49,1 procent) van de alleenstaande ouders kan het zich veroorloven jaarlijks op vakantie te gaan. De helft (49,8 procent) van de gezinnen met een herkomst van buiten de EU kan een onverwachte kost van duizend euro niet aan.

Alle resultaten van de Vlaamse gezinsenquête zijn hier terug te vinden.

Uit de bevraging bij 2.683 gezinnen met kinderen in Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel in 2016 - in opdracht van minister van Welzijn, volkgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen - blijkt dat één gezin op tien (10,8 procent) zegt moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met hun gezinsinkomen. Bij tweeverdieners is dat slechts 3,6 procent. Bij koppels met slechts één inkomen loopt dat op tot 18,4 procent.Het klassieke kostwinnersgezin blijkt vandaag onvoldoende financiële draagkracht te hebben. Zo zegt bijna één op drie (29,2 procent) van de éénverdienergezinnen dat het niet jaarlijks een week op vakantie kan. Bij tweeverdieners is dat 12,1 procent. Bijna één op drie zegt ook geen onverwachte uitgave van 1.000 euro aan te kunnen. Bij tweeverdieners is dat maar 9,8 procent.Ook het betalen van facturen is problematischer in het traditionele kostwinnersgezin. Bij tweeverdieners is dat maar voor 4,7 procent een probleem, terwijl dat bij éénverdieners oploopt tot 15,7 procent.Niet alleen éénverdienergezinnen hebben het moeilijk. De gezinsenquête bevestigt de financieel kwetsbare positie van gezinnen met een herkomst buiten de Europese Unie, laagopgeleiden, gezinnen waar geen van beide partners werkt of alleenstaande ouders. Zo zegt bijna één op vier (23,4 procent) van de gezinnen met een herkomst buiten de Europese Unie moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen. Bij gezinnen zonder arbeid uit inkomen is dat meer dan vier op tien. Van de alleenstaande ouders in Vlaanderen en Brussel zegt 26,7 procent moeilijk tot zeer moeilijk de eindjes aan elkaar te kunnen knopen.Idem voor op reis gaan of onverwachte uitgaven kunnen doen: amper de helft (49,1 procent) van de alleenstaande ouders kan het zich veroorloven jaarlijks op vakantie te gaan. De helft (49,8 procent) van de gezinnen met een herkomst van buiten de EU kan een onverwachte kost van duizend euro niet aan.Alle resultaten van de Vlaamse gezinsenquête zijn hier terug te vinden.