Het aantal vakantiedagen wordt normaal berekend op basis van het aantal dagen dat je het jaar voordien hebt gewerkt. Wie een volledig jaar 2012 aan de slag was, heeft in 2013 dus recht op een volledige vakantie. Wie slechts een aantal maanden werkte, zal nu slechts een gedeeltelijke vakantie betaald krijgen. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Zo werd vorig jaar de Europese vakantie ingevoerd. Die geeft mensen die voor het eerst aan de slag gaan of die na een lange periode van afwezigheid opnieuw gaan werken toch het recht op betaalde vakantie, ook als ze het jaar voordien niet hebben gewerkt. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die in dienst zijn gegaan. De Europese vakantie bedraagt een week per gewerkte periode van drie maanden. Wie sinds Nieuwjaar 2013 aan de slag is, kan in juli dus twee weken betaalde vakantie opnemen. Die regeling was echter nog niet voor iedereen ingevoerd. Zo hadden de gesco's - voluit de gesubsidieerde contractuelen - er geen recht op, maar dit verandert nu. De Europese vakantie betekent niet dat men nu extra vakantiegeld gaat trekken. Wat nu wordt uitbetaald aan vakantiegeld, zal immers worden afgetrokken van de vergoeding van volgend jaar. De Europese vakantie wordt ook niet automatisch toegekend. Ze moet expliciet worden aangevraagd bij de werkgever. (Belga)

Het aantal vakantiedagen wordt normaal berekend op basis van het aantal dagen dat je het jaar voordien hebt gewerkt. Wie een volledig jaar 2012 aan de slag was, heeft in 2013 dus recht op een volledige vakantie. Wie slechts een aantal maanden werkte, zal nu slechts een gedeeltelijke vakantie betaald krijgen. Toch zijn er enkele uitzonderingen. Zo werd vorig jaar de Europese vakantie ingevoerd. Die geeft mensen die voor het eerst aan de slag gaan of die na een lange periode van afwezigheid opnieuw gaan werken toch het recht op betaalde vakantie, ook als ze het jaar voordien niet hebben gewerkt. Hetzelfde geldt voor zelfstandigen die in dienst zijn gegaan. De Europese vakantie bedraagt een week per gewerkte periode van drie maanden. Wie sinds Nieuwjaar 2013 aan de slag is, kan in juli dus twee weken betaalde vakantie opnemen. Die regeling was echter nog niet voor iedereen ingevoerd. Zo hadden de gesco's - voluit de gesubsidieerde contractuelen - er geen recht op, maar dit verandert nu. De Europese vakantie betekent niet dat men nu extra vakantiegeld gaat trekken. Wat nu wordt uitbetaald aan vakantiegeld, zal immers worden afgetrokken van de vergoeding van volgend jaar. De Europese vakantie wordt ook niet automatisch toegekend. Ze moet expliciet worden aangevraagd bij de werkgever. (Belga)