De geregistreerde kassa wordt ingevoerd om het zwartwerk in de horeca aan banden te leggen. Vanaf 2015 wordt ze verplicht. Dit jaar kan er nog op vrijwillige basis mee worden gestart. Horeca-uitbaters die de geregistreerde kassa sneller invoeren, genieten vlugger van de fiscale voordelen die eraan verbonden zijn. Zo krijgen ze voor vijf werknemers een vermindering van sociale bijdragen. Die bedraagt 800 euro per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar en 500 euro voor de anderen. De uitbater kan zelf kiezen voor wie hij de aanvraag doet. Wie zich voor Nieuwjaar aanmeldde, kon al van de voordelen genieten vanaf 1 januari 2014. Het volstond daarbij dat de kassa zelf zou worden gebruikt vanaf eind februari. Door een gebrek aan goedgekeurde kassa's wordt die datum nu echter opgeschoven tot eind juni. Wie zich nu aanmeldt en de kassa voor het eerst gebruikt, kan het voordeel genieten vanaf het volgende kwartaal. (Belga)

De geregistreerde kassa wordt ingevoerd om het zwartwerk in de horeca aan banden te leggen. Vanaf 2015 wordt ze verplicht. Dit jaar kan er nog op vrijwillige basis mee worden gestart. Horeca-uitbaters die de geregistreerde kassa sneller invoeren, genieten vlugger van de fiscale voordelen die eraan verbonden zijn. Zo krijgen ze voor vijf werknemers een vermindering van sociale bijdragen. Die bedraagt 800 euro per kwartaal voor werknemers die aan het einde van het kwartaal jonger zijn dan 26 jaar en 500 euro voor de anderen. De uitbater kan zelf kiezen voor wie hij de aanvraag doet. Wie zich voor Nieuwjaar aanmeldde, kon al van de voordelen genieten vanaf 1 januari 2014. Het volstond daarbij dat de kassa zelf zou worden gebruikt vanaf eind februari. Door een gebrek aan goedgekeurde kassa's wordt die datum nu echter opgeschoven tot eind juni. Wie zich nu aanmeldt en de kassa voor het eerst gebruikt, kan het voordeel genieten vanaf het volgende kwartaal. (Belga)