De oplichters gebruiken onder meer accounts van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zelf of mails op naam van Colex, Agerant of Modero. Telkens wordt gevraagd om een som over te maken op een rekeningnummer en het betaalbewijs door te sturen naar een vals e-mailadres.

De poging tot oplichting kan herkend worden aan een vaste alinea (met meerdere taalfouten, red.) die in iedere mail terugkomt: 'Aangezien het bedrag ondanks eerdere sommaties nog steeds niet betaald is, wil ik u met dit bericht persoonlijk informeren oftewel waarschuwen voor de gevolgen en procedures die maandag (5 Juli) (of een andere datum, red.) van start zullen gaan. Zowel onze opdrachtgever als de beslagrechter hebben eind afgelopen week besloten u geen uitstel van betaling meer te geven. Omdat u niet betaald, zijn wij genoodzaakt om deze gerechtelijke procedure te starten, waarbij beslag gelegd kan worden op zaken als uw inboedel, inkomen en/of woning.' (sic.)

De NKGB herinnert eraan dat officiële documenten, zoals een dwangbevel, nooit per e-mail worden verstuurd. Omdat het om een poging tot oplichting gaat, roepen de gerechtsdeurwaarders op om niet in te gaan op de vraag tot betaling, maar melding te maken bij het nationaal meldpunt en/of een klacht in te dienen bij de politie.

De oplichters gebruiken onder meer accounts van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders zelf of mails op naam van Colex, Agerant of Modero. Telkens wordt gevraagd om een som over te maken op een rekeningnummer en het betaalbewijs door te sturen naar een vals e-mailadres.De poging tot oplichting kan herkend worden aan een vaste alinea (met meerdere taalfouten, red.) die in iedere mail terugkomt: 'Aangezien het bedrag ondanks eerdere sommaties nog steeds niet betaald is, wil ik u met dit bericht persoonlijk informeren oftewel waarschuwen voor de gevolgen en procedures die maandag (5 Juli) (of een andere datum, red.) van start zullen gaan. Zowel onze opdrachtgever als de beslagrechter hebben eind afgelopen week besloten u geen uitstel van betaling meer te geven. Omdat u niet betaald, zijn wij genoodzaakt om deze gerechtelijke procedure te starten, waarbij beslag gelegd kan worden op zaken als uw inboedel, inkomen en/of woning.' (sic.)De NKGB herinnert eraan dat officiële documenten, zoals een dwangbevel, nooit per e-mail worden verstuurd. Omdat het om een poging tot oplichting gaat, roepen de gerechtsdeurwaarders op om niet in te gaan op de vraag tot betaling, maar melding te maken bij het nationaal meldpunt en/of een klacht in te dienen bij de politie.