Het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers bedraagt maximaal 808,10 euro voor een gezinspensioen en 646,48 euro voor het pensioen van een alleenstaande. Het uitgekeerde vakantiegeld mag immers niet hoger zijn dan het uitgekeerde pensioen van mei. Op de bedragen moet bovendien nog een bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Het vakantiegeld ligt dit jaar 5 procent hoger dan in 2012. Toen lagen de grenzen op respectievelijk 769 euro en 615 euro. En ook voor volgend jaar is er een aanpassing. Dan stijgen ze naar respectievelijk 835,82 euro en 668,64 euro. Mensen die pas dit jaar met pensioen gaan, hebben nog geen recht op vakantiegeld. In 2014 hebben ze recht volgens het aantal maanden dat ze dit jaar pensioen ontvingen. Vanaf 2015 krijgen ze dan een volwaardig vakantiegeld. Voor ambtenaren, die hun pensioen krijgen van de Pensioendienst voor de Overheidssector, is er deze maand een gewoon vakantiegeld weggelegd van 250,23 euro voor een alleenstaande en 333,64 euro voor een gezin. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt bovenop nog een aanvullende toeslag van 378,31 euro voor een alleenstaande en 453,61 euro voor een gezin. (Belga)

Het vakantiegeld voor gepensioneerde werknemers bedraagt maximaal 808,10 euro voor een gezinspensioen en 646,48 euro voor het pensioen van een alleenstaande. Het uitgekeerde vakantiegeld mag immers niet hoger zijn dan het uitgekeerde pensioen van mei. Op de bedragen moet bovendien nog een bedrijfsvoorheffing worden ingehouden. Het vakantiegeld ligt dit jaar 5 procent hoger dan in 2012. Toen lagen de grenzen op respectievelijk 769 euro en 615 euro. En ook voor volgend jaar is er een aanpassing. Dan stijgen ze naar respectievelijk 835,82 euro en 668,64 euro. Mensen die pas dit jaar met pensioen gaan, hebben nog geen recht op vakantiegeld. In 2014 hebben ze recht volgens het aantal maanden dat ze dit jaar pensioen ontvingen. Vanaf 2015 krijgen ze dan een volwaardig vakantiegeld. Voor ambtenaren, die hun pensioen krijgen van de Pensioendienst voor de Overheidssector, is er deze maand een gewoon vakantiegeld weggelegd van 250,23 euro voor een alleenstaande en 333,64 euro voor een gezin. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt bovenop nog een aanvullende toeslag van 378,31 euro voor een alleenstaande en 453,61 euro voor een gezin. (Belga)