Het vakantiegeld wordt elk jaar in mei uitbetaald. Het wordt uitgekeerd aan mensen die ook al in 2013 met pensioen waren. Jonggepensioneerden moeten nog een jaar wachten. Zij krijgen pas in 2015 vakantiegeld. Het vakantiegeld mag echter niet hoger zijn dan het normale pensioenbedrag dat in mei wordt uitgekeerd. Is dat wel het geval, dan wordt dit begrensd tot dat bedrag. Deze beperking is nadelig voor de laagste pensioenen. Daarom krijgen die in mei 2014 een compensatie met een extra supplement van 8,6 procent. Het totaalbedrag (gewoon vakantiegeld + supplement) mag op die manier dan wel nooit groter worden dan het maximaal toekenbaar bedrag van het vakantiegeld. Om tot de nettobedragen van het vakantiegeld te komen, moet op het brutobedrag nog een bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Die hangt af van het bedrag van het basispensioen. Voor alleenstaanden met een pensioen tot 1.149,99 euro per maand bedraagt die inhouding op het vakantiegeld echter 0 procent. Boven dat bedrag loopt ze geleidelijk op. Pensioenen boven 3.800 euro betalen tot 38 procent voorheffing op hun vakantiegeld. Voor gezinspensioenen is er geen afhouding op het vakantiegeld indien het basispensioen lager is dan 1.799,99 euro per maand. Het loopt op tot 37 procent voor pensioenen van meer dan 6.800 euro. Gepensioneerde ambtenaren hebben eveneens recht op een vakantiegeld. (Belga)

Het vakantiegeld wordt elk jaar in mei uitbetaald. Het wordt uitgekeerd aan mensen die ook al in 2013 met pensioen waren. Jonggepensioneerden moeten nog een jaar wachten. Zij krijgen pas in 2015 vakantiegeld. Het vakantiegeld mag echter niet hoger zijn dan het normale pensioenbedrag dat in mei wordt uitgekeerd. Is dat wel het geval, dan wordt dit begrensd tot dat bedrag. Deze beperking is nadelig voor de laagste pensioenen. Daarom krijgen die in mei 2014 een compensatie met een extra supplement van 8,6 procent. Het totaalbedrag (gewoon vakantiegeld + supplement) mag op die manier dan wel nooit groter worden dan het maximaal toekenbaar bedrag van het vakantiegeld. Om tot de nettobedragen van het vakantiegeld te komen, moet op het brutobedrag nog een bedrijfsvoorheffing worden afgehouden. Die hangt af van het bedrag van het basispensioen. Voor alleenstaanden met een pensioen tot 1.149,99 euro per maand bedraagt die inhouding op het vakantiegeld echter 0 procent. Boven dat bedrag loopt ze geleidelijk op. Pensioenen boven 3.800 euro betalen tot 38 procent voorheffing op hun vakantiegeld. Voor gezinspensioenen is er geen afhouding op het vakantiegeld indien het basispensioen lager is dan 1.799,99 euro per maand. Het loopt op tot 37 procent voor pensioenen van meer dan 6.800 euro. Gepensioneerde ambtenaren hebben eveneens recht op een vakantiegeld. (Belga)