Gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar en er een loopbaan van minstens 42 jaar hebben opzitten, mogen sinds kort onbeperkt bijverdienen. Voor gepensioneerden die niet aan deze voorwaarden voldoen, geldt nog de oude regeling die slechts een beperkte bijverdienste toestaat. Ze hangt af van het statuut en van het al dan niet hebben van kinderlast. Een gepensioneerde werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd al heeft bereikt, mag in 2013 bruto 21.865,23 euro bijverdienen. Heeft hij kinderlast, dan stijgt dit tot 26.596,50 euro. Deze bedragen zijn bruto. Gaat het om een zelfstandige, dan liggen de grenzen op respectievelijk 17.492,17 en 21.277,17 euro. Hier gaat het echter om netto belastbare bedragen. Voor een werknemer die geniet van een rust- en overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd bedraagt het maximum respectievelijk 7.570 en 11.355,02 euro bruto, voor een zelfstandige in dezelfde categorie 6.056,01 en 9.084,01 euro netto belastbaar. Ten slotte is er een groep die uitsluitend een overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd geniet. Voor werknemers gelden hier maxima van respectievelijk 17.625,60 en 22.032,00 euro. Voor zelfstandigen is dat respectievelijk 14.100,48 en 17.625,60 euro. (Belga)

Gepensioneerden die ouder zijn dan 65 jaar en er een loopbaan van minstens 42 jaar hebben opzitten, mogen sinds kort onbeperkt bijverdienen. Voor gepensioneerden die niet aan deze voorwaarden voldoen, geldt nog de oude regeling die slechts een beperkte bijverdienste toestaat. Ze hangt af van het statuut en van het al dan niet hebben van kinderlast. Een gepensioneerde werknemer die de wettelijke pensioenleeftijd al heeft bereikt, mag in 2013 bruto 21.865,23 euro bijverdienen. Heeft hij kinderlast, dan stijgt dit tot 26.596,50 euro. Deze bedragen zijn bruto. Gaat het om een zelfstandige, dan liggen de grenzen op respectievelijk 17.492,17 en 21.277,17 euro. Hier gaat het echter om netto belastbare bedragen. Voor een werknemer die geniet van een rust- en overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd bedraagt het maximum respectievelijk 7.570 en 11.355,02 euro bruto, voor een zelfstandige in dezelfde categorie 6.056,01 en 9.084,01 euro netto belastbaar. Ten slotte is er een groep die uitsluitend een overlevingspensioen voor de wettelijke pensioenleeftijd geniet. Voor werknemers gelden hier maxima van respectievelijk 17.625,60 en 22.032,00 euro. Voor zelfstandigen is dat respectievelijk 14.100,48 en 17.625,60 euro. (Belga)