In het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) gaven 81.931 belastingplichtigen en 14.737 echtgenoten ontslagvergoedingen aan. Het ging om een gezamenlijk bedrag van bijna 1,150 miljard euro. In het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) werden 108.501 aangiften gedaan met ontslagvergoedingen, goed voor een totaalbedrag van 1,311 miljard euro. En in het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) ging het om 112.061 aangiften voor een globale som van 1,163 miljard euro. Dit levert gemiddelden per persoon op van respectievelijk 14.420 euro, 12.086 euro en 10.377 euro. Op fiscaal vlak worden onder opzeggingsvergoedingen niet alleen de eigenlijke opzeggingsvergoedingen verstaan, maar ook de supplementaire vertrekpremies die door de werkgevers worden betaald bij het stopzetten van een contract. Al deze vergoedingen worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Dit moet vermijden dat de vergoeding meteen tegen het hoogste tarief wordt getaxeerd. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) konden nog geen cijfers worden bekendgemaakt omdat de inkohieringen nog bezig zijn. Zij worden pas beëindigd tegen 30 juni 2014. (Belga)

In het aanslagjaar 2010 (inkomsten 2009) gaven 81.931 belastingplichtigen en 14.737 echtgenoten ontslagvergoedingen aan. Het ging om een gezamenlijk bedrag van bijna 1,150 miljard euro. In het aanslagjaar 2011 (inkomsten 2010) werden 108.501 aangiften gedaan met ontslagvergoedingen, goed voor een totaalbedrag van 1,311 miljard euro. En in het aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) ging het om 112.061 aangiften voor een globale som van 1,163 miljard euro. Dit levert gemiddelden per persoon op van respectievelijk 14.420 euro, 12.086 euro en 10.377 euro. Op fiscaal vlak worden onder opzeggingsvergoedingen niet alleen de eigenlijke opzeggingsvergoedingen verstaan, maar ook de supplementaire vertrekpremies die door de werkgevers worden betaald bij het stopzetten van een contract. Al deze vergoedingen worden afzonderlijk belast tegen de gemiddelde aanslagvoet van het laatste vorige jaar waarin de belastingplichtige een normale beroepswerkzaamheid heeft gehad. Dit moet vermijden dat de vergoeding meteen tegen het hoogste tarief wordt getaxeerd. Voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) konden nog geen cijfers worden bekendgemaakt omdat de inkohieringen nog bezig zijn. Zij worden pas beëindigd tegen 30 juni 2014. (Belga)