Het gaat om de gemiddeld inkomens uit 2019 op basis van het fiscaal aanslagjaar 2020. Daarmee wordt het netto belastbaar inkomen bedoeld: de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (bijvoorbeeld het kindergeld of leefloon) worden niet meegeteld.

Dat gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Belg stijgt van 18.768 euro in 2018 naar 19.105 euro in 2019. Het gemiddeld inkomen ligt in Vlaanderen met 20.501 euro wel meer dan 7 procent boven het Belgisch gemiddelde. De inwoners van Wallonië en Brussel moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 6,1 procent onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21,6 procent minder moet stellen.

Het gaat om de gemiddeld inkomens uit 2019 op basis van het fiscaal aanslagjaar 2020. Daarmee wordt het netto belastbaar inkomen bedoeld: de belastbare inkomsten uit beroep, vervangingsinkomens, pensioenen, dividenden, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen. Niet-belaste inkomsten (bijvoorbeeld het kindergeld of leefloon) worden niet meegeteld. Dat gemiddeld netto belastbaar inkomen van de Belg stijgt van 18.768 euro in 2018 naar 19.105 euro in 2019. Het gemiddeld inkomen ligt in Vlaanderen met 20.501 euro wel meer dan 7 procent boven het Belgisch gemiddelde. De inwoners van Wallonië en Brussel moeten het met beduidend minder financiële middelen stellen. Zo ligt het gemiddelde inkomen van de Waal 6,1 procent onder het Belgische cijfer, terwijl een Brusselaar het op jaarbasis gemiddeld met 21,6 procent minder moet stellen.