Parkeerovertredingen in 'blauwe zones' met beperkte parkeertijd, of niet - betalen in zones met betaalparkeren, werden in 2004 uit het strafrecht gehaald. In dergelijke zones zijn parkeerwachters (al dan niet in dienst van privé-firma's) en gemeenteambtenaren al langer bevoegd voor het beboeten van overtreders. Komt het in dergelijke gevallen tot een betwisting, bijvoorbeeld bij het niet - betalen van een boete, dan hebben enkel de vaststellingen van de politiediensten bewijskracht. Overtredingen van de eerste graad - sjoemelen met de parkeerschijf, parkeren langs zones waar parkeren mits een onderbroken gele lijn verboden is, of fouten bij het beurtelings parkeren - zijn goed voor een boete van 50 euro met onmiddellijke inning. Wie weigert, krijgt een voorstel voor minnelijke schikking. Wie daar niet op ingaat, kan door de politierechtbank tot 1375 euro boetes opgelegd krijgen. Ernstiger overtredingen, zoals parkeren op fiets - of voetpad, een oversteekplaats of parkeerplaats voor gehandicapten, zijn goed voor 100 euro boetes, met een minnelijke schikking van 110 euro en ook hier het risico op 1375 euro boete, wanneer het dossier voor de politierechtbank moet komen. (Belga)

Parkeerovertredingen in 'blauwe zones' met beperkte parkeertijd, of niet - betalen in zones met betaalparkeren, werden in 2004 uit het strafrecht gehaald. In dergelijke zones zijn parkeerwachters (al dan niet in dienst van privé-firma's) en gemeenteambtenaren al langer bevoegd voor het beboeten van overtreders. Komt het in dergelijke gevallen tot een betwisting, bijvoorbeeld bij het niet - betalen van een boete, dan hebben enkel de vaststellingen van de politiediensten bewijskracht. Overtredingen van de eerste graad - sjoemelen met de parkeerschijf, parkeren langs zones waar parkeren mits een onderbroken gele lijn verboden is, of fouten bij het beurtelings parkeren - zijn goed voor een boete van 50 euro met onmiddellijke inning. Wie weigert, krijgt een voorstel voor minnelijke schikking. Wie daar niet op ingaat, kan door de politierechtbank tot 1375 euro boetes opgelegd krijgen. Ernstiger overtredingen, zoals parkeren op fiets - of voetpad, een oversteekplaats of parkeerplaats voor gehandicapten, zijn goed voor 100 euro boetes, met een minnelijke schikking van 110 euro en ook hier het risico op 1375 euro boete, wanneer het dossier voor de politierechtbank moet komen. (Belga)