Twee professoren, Jan-Emmanuel De Neve (University College London) en Andrew Oswald (University of Warwick), ondernamen een poging om na te gaan in welke mate een gelukkige jeugd later leidt tot een grotere welvaart. Intuïtief zou je denken dat het een zeer significante invloed heeft, en dat wordt nu bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Het tweetal analyseerde gegevens van pakweg 15.000 adolescenten en jongvolwassenen uit de Verenigde Staten. Aan elk van hen gaven zij op 16-, 18- en 22-jarige leeftijd een bepaalde score gebaseerd op hun gelukstoestand van dat moment. Vervolgens werden deze scores vergeleken met het jaarlijks inkomen van de deelnemers op 29-jarige leeftijd. De proffen vonden dat adolescenten met een hoog geluksgevoel in hun jeugd later als volwassenen meer kans hebben om meer centen te verdienen. De ongelukkigsten onder de 16-jarigen blijken 13 jaar later gemiddeld 20.800 euro te verdienen, de gelukkigsten 28.300 euro. Toch wel een heel verschil. De resultaten bleven min of meer hetzelfde wanneer andere belangrijke factoren zoals opleiding en lichamelijke gezondheid in kaart werden gebracht. Volgens de onderzoekers verdienen gelukkige jongeren later meer omdat zij meer kans maken een diploma te halen en binnen een redelijke periode een baan te vinden. Bovendien krijgen ze makkelijker promotie dan hun wat somberdere collega's. Let wel: uit ander, eerder onderzoek blijkt dat geluk langer doet leven dan geld. Dus trek het u niet al te veel aan wanneer u ondanks een gelukkige jeugd toch de indruk hebt niet meer te verdienen dan een ander. (Belga)

Twee professoren, Jan-Emmanuel De Neve (University College London) en Andrew Oswald (University of Warwick), ondernamen een poging om na te gaan in welke mate een gelukkige jeugd later leidt tot een grotere welvaart. Intuïtief zou je denken dat het een zeer significante invloed heeft, en dat wordt nu bevestigd door de resultaten van het onderzoek. Het tweetal analyseerde gegevens van pakweg 15.000 adolescenten en jongvolwassenen uit de Verenigde Staten. Aan elk van hen gaven zij op 16-, 18- en 22-jarige leeftijd een bepaalde score gebaseerd op hun gelukstoestand van dat moment. Vervolgens werden deze scores vergeleken met het jaarlijks inkomen van de deelnemers op 29-jarige leeftijd. De proffen vonden dat adolescenten met een hoog geluksgevoel in hun jeugd later als volwassenen meer kans hebben om meer centen te verdienen. De ongelukkigsten onder de 16-jarigen blijken 13 jaar later gemiddeld 20.800 euro te verdienen, de gelukkigsten 28.300 euro. Toch wel een heel verschil. De resultaten bleven min of meer hetzelfde wanneer andere belangrijke factoren zoals opleiding en lichamelijke gezondheid in kaart werden gebracht. Volgens de onderzoekers verdienen gelukkige jongeren later meer omdat zij meer kans maken een diploma te halen en binnen een redelijke periode een baan te vinden. Bovendien krijgen ze makkelijker promotie dan hun wat somberdere collega's. Let wel: uit ander, eerder onderzoek blijkt dat geluk langer doet leven dan geld. Dus trek het u niet al te veel aan wanneer u ondanks een gelukkige jeugd toch de indruk hebt niet meer te verdienen dan een ander. (Belga)