Wat we zelf bewaren, bewaren we goed. Dat blijkt de houding bij een aantal mensen. Nu er nog altijd twijfel is over de kredietwaardigheid van de banken geeft het thuis bewaren van geld hen een relatieve zekerheid. Toch zijn aan het thuis bewaren een aantal nadelen verbonden. Zo kan het geld verdwijnen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Hiertegen kan men zich niettemin verzekeren. Zo bieden brandverzekeringen en woningpolissen doorgaans ook dekkingen aan voor liggend geld. Al zijn die beperkt. Zo voorzien de meeste verzekeringen in een maximum aan verzekerd geld. Afhankelijk van de polis gaat het om vaste bedragen (bv. 5000 euro of 10.000 euro), of om een percentage van de totale inboedel. Voor sommen in een kluis kunnen de bedragen wel hoger liggen. Een tweede gevaar aan het thuis bewaren van geld is de inflatie Als de prijzen voor goederen en diensten met gemiddeld 2 procent per jaar stijgen, hebben we over vijf jaar al 5.520 euro nodig om dezelfde korf te kopen die we vandaag met 5.000 euro betalen. Wie het geld al die tijd in een kluis legt, zal zijn geld dus automatisch zien ontwaarden. (Belga)

Wat we zelf bewaren, bewaren we goed. Dat blijkt de houding bij een aantal mensen. Nu er nog altijd twijfel is over de kredietwaardigheid van de banken geeft het thuis bewaren van geld hen een relatieve zekerheid. Toch zijn aan het thuis bewaren een aantal nadelen verbonden. Zo kan het geld verdwijnen door bijvoorbeeld brand of diefstal. Hiertegen kan men zich niettemin verzekeren. Zo bieden brandverzekeringen en woningpolissen doorgaans ook dekkingen aan voor liggend geld. Al zijn die beperkt. Zo voorzien de meeste verzekeringen in een maximum aan verzekerd geld. Afhankelijk van de polis gaat het om vaste bedragen (bv. 5000 euro of 10.000 euro), of om een percentage van de totale inboedel. Voor sommen in een kluis kunnen de bedragen wel hoger liggen. Een tweede gevaar aan het thuis bewaren van geld is de inflatie Als de prijzen voor goederen en diensten met gemiddeld 2 procent per jaar stijgen, hebben we over vijf jaar al 5.520 euro nodig om dezelfde korf te kopen die we vandaag met 5.000 euro betalen. Wie het geld al die tijd in een kluis legt, zal zijn geld dus automatisch zien ontwaarden. (Belga)