Professionele sporters genieten van een sociaal voordeel. Als ze maandelijks meer dan 2.148,27 euro bruto verdienen, worden hun sociale bijdragen toch maar op dit grensbedrag berekend. Daardoor houden ze netto meer over. Voor een aantal sporters gaf dat nog een bijkomend voordeel. Voor de lage lonen werd immers een werkbonus ingevoerd. Dit is een korting op de persoonlijke sociale bijdragen. Ze geldt voor wie hoogstens 2.384,41 euro bruto verdient. Door de plafonnering van het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen werden berekend, kwamen een aantal sportbeoefenaars toch in aanmerking voor een werkbonus. Nochtans verdienden ze in de praktijk heel wat meer dan het beoogde maximum voor de toekenning van het extra voordeel. De toekenning van de werkbonus werd daarom om nul gezet voor deze groep. Dat gebeurde met terugwerkende kracht tot 1 april 2014. (Belga)

Professionele sporters genieten van een sociaal voordeel. Als ze maandelijks meer dan 2.148,27 euro bruto verdienen, worden hun sociale bijdragen toch maar op dit grensbedrag berekend. Daardoor houden ze netto meer over. Voor een aantal sporters gaf dat nog een bijkomend voordeel. Voor de lage lonen werd immers een werkbonus ingevoerd. Dit is een korting op de persoonlijke sociale bijdragen. Ze geldt voor wie hoogstens 2.384,41 euro bruto verdient. Door de plafonnering van het bedrag waarop de socialezekerheidsbijdragen werden berekend, kwamen een aantal sportbeoefenaars toch in aanmerking voor een werkbonus. Nochtans verdienden ze in de praktijk heel wat meer dan het beoogde maximum voor de toekenning van het extra voordeel. De toekenning van de werkbonus werd daarom om nul gezet voor deze groep. Dat gebeurde met terugwerkende kracht tot 1 april 2014. (Belga)