Een auto die in het verkeer komt, moet verzekerd zijn. Er is een verplichting om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. Wie met het voertuig aan een derde schade berokkent, moet die immers kunnen vergoeden. De verzekering hangt vast aan de auto, niet aan de bestuurder. Het maakt niet uit wie met de wagen rijdt. Als een ongeval met de wagen gebeurt, betaalt de verzekeraar van de wagen. Ten minste voor schade die aan een derde wordt berokkend. Anders ligt het met de schade aan het testvoertuig zelf. Die wordt maar gedekt indien de garagehouder een omniumverzekering heeft afgesloten. Meestal is dat het geval. Maar dan kan er nog een franchise zijn. Dit is het bedrag dat de eigenaar van het voertuig zelf moet dragen bij een schadegeval. En dat kan de garagehouder ten laste leggen van de testrijder. Vraag dus de voorwaarden vooraleer u instapt. En dan is er nog de verzekering van de bestuurder. Als u met een auto een ongeval veroorzaakt, wordt de tegenpartij vergoed, zowel voor materiële schade aan het voertuig als voor de medische kosten van de slachtoffers in het aangereden voertuig. Voor de bestuurder van de aanrijdende auto is daarentegen niet in een vergoeding voor medische kosten voorzien, tenzij dit opgevangen wordt met een specifieke bestuurderspolis. Bent u daarentegen het slachtoffer van een aanrijding, dan moet de verzekeraar van de tegenpartij alle vergoedingen op zich nemen en worden zowel de materiële schade aan het voertuig als uw medische kosten betaald. (MVL)

Een auto die in het verkeer komt, moet verzekerd zijn. Er is een verplichting om de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken. Wie met het voertuig aan een derde schade berokkent, moet die immers kunnen vergoeden. De verzekering hangt vast aan de auto, niet aan de bestuurder. Het maakt niet uit wie met de wagen rijdt. Als een ongeval met de wagen gebeurt, betaalt de verzekeraar van de wagen. Ten minste voor schade die aan een derde wordt berokkend. Anders ligt het met de schade aan het testvoertuig zelf. Die wordt maar gedekt indien de garagehouder een omniumverzekering heeft afgesloten. Meestal is dat het geval. Maar dan kan er nog een franchise zijn. Dit is het bedrag dat de eigenaar van het voertuig zelf moet dragen bij een schadegeval. En dat kan de garagehouder ten laste leggen van de testrijder. Vraag dus de voorwaarden vooraleer u instapt. En dan is er nog de verzekering van de bestuurder. Als u met een auto een ongeval veroorzaakt, wordt de tegenpartij vergoed, zowel voor materiële schade aan het voertuig als voor de medische kosten van de slachtoffers in het aangereden voertuig. Voor de bestuurder van de aanrijdende auto is daarentegen niet in een vergoeding voor medische kosten voorzien, tenzij dit opgevangen wordt met een specifieke bestuurderspolis. Bent u daarentegen het slachtoffer van een aanrijding, dan moet de verzekeraar van de tegenpartij alle vergoedingen op zich nemen en worden zowel de materiële schade aan het voertuig als uw medische kosten betaald. (MVL)