De wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder voerde de mogelijkheid in om verzet aan te tekenen tegen de uitbetaling van een effect dat men verloor of werd ontstolen. Dit verzet betekende dat de banken geen coupons of kapitaal konden vergoeden bij aanbieding aan het loket. Er diende in dat geval eerst te worden nagegaan hoe de aanbieder in het bezit kwam van de effecten. De verzetbetekening diende te gebeuren bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden. Deze mogelijkheid werd op 1 januari 2014 afgeschaft. Dat komt omdat alle Belgische effecten aan toonder tegen 31 december 2013 op een rekening moesten zijn geplaatst. Van de effecten aan toonder die nog in omloop zijn, worden de rechten sedertdien trouwens opgeschort. Dit verandert pas als ze alsnog op rekening worden geplaatst. Gebeurt dit niet voor 2015, dan worden de overeenkomstige effecten zelfs verkocht en moet de eigenaar de opbrengst ophalen bij de Deposito- en Consignatiekas. Wie zijn effecten intussen nog niet op een rekening heeft gezet en ze verliest, kan dus geen verzet meer betekenen. De nummers van de effecten waartegen voor begin 2014 reeds verzet werd aangetekend, werden op een speciale rekening ingeschreven. Hier blijft de extra controle op de uitbetaling overeind. (Belga)

De wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder voerde de mogelijkheid in om verzet aan te tekenen tegen de uitbetaling van een effect dat men verloor of werd ontstolen. Dit verzet betekende dat de banken geen coupons of kapitaal konden vergoeden bij aanbieding aan het loket. Er diende in dat geval eerst te worden nagegaan hoe de aanbieder in het bezit kwam van de effecten. De verzetbetekening diende te gebeuren bij het Nationaal Kantoor voor Roerende Waarden. Deze mogelijkheid werd op 1 januari 2014 afgeschaft. Dat komt omdat alle Belgische effecten aan toonder tegen 31 december 2013 op een rekening moesten zijn geplaatst. Van de effecten aan toonder die nog in omloop zijn, worden de rechten sedertdien trouwens opgeschort. Dit verandert pas als ze alsnog op rekening worden geplaatst. Gebeurt dit niet voor 2015, dan worden de overeenkomstige effecten zelfs verkocht en moet de eigenaar de opbrengst ophalen bij de Deposito- en Consignatiekas. Wie zijn effecten intussen nog niet op een rekening heeft gezet en ze verliest, kan dus geen verzet meer betekenen. De nummers van de effecten waartegen voor begin 2014 reeds verzet werd aangetekend, werden op een speciale rekening ingeschreven. Hier blijft de extra controle op de uitbetaling overeind. (Belga)