De pensioenmalus is een sanctie voor zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan. Sinds 2009 betekent dat zowel voor mannen als voor vrouwen voor de leeftijd van 65 jaar. Tot eind 2006 bedroeg de pensioenmalus 5 procent per jaar vervroeging, tenzij de kandidaat-gepensioneerde een loopbaar van 45 jaar(tot 2005) of 44 jaar (in 2006) kon aantonen. Wie met 60 jaar met pensioen ging, diende dus 25 procent in te leveren, waardoor hij voor de rest van zijn dagen slechts 75 procent van het basisbedrag kreeg. Sindsdien werd het systeem geleidelijk minder ingrijpend gemaakt. In 2012 werd bij een zelfstandige het pensioen nog steeds verminderd met 25 procent indien hij op 60 jaar stopte met werken. Deed hij dat pas als 64-jarige, dan bedroeg de malus evenwel nog maar 3 procent. Bovendien speelden de leeftijdsgrenzen niet meer voor wie een beroepsloopbaan van 42 jaar had. In 2013 werd de malus vervolgens afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen op 63 of 64 jaar opnamen of die een loopbaan hadden van 41 jaar. Nu valt de pensioenmalus dus volledig weg. (Belga)

De pensioenmalus is een sanctie voor zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan. Sinds 2009 betekent dat zowel voor mannen als voor vrouwen voor de leeftijd van 65 jaar. Tot eind 2006 bedroeg de pensioenmalus 5 procent per jaar vervroeging, tenzij de kandidaat-gepensioneerde een loopbaar van 45 jaar(tot 2005) of 44 jaar (in 2006) kon aantonen. Wie met 60 jaar met pensioen ging, diende dus 25 procent in te leveren, waardoor hij voor de rest van zijn dagen slechts 75 procent van het basisbedrag kreeg. Sindsdien werd het systeem geleidelijk minder ingrijpend gemaakt. In 2012 werd bij een zelfstandige het pensioen nog steeds verminderd met 25 procent indien hij op 60 jaar stopte met werken. Deed hij dat pas als 64-jarige, dan bedroeg de malus evenwel nog maar 3 procent. Bovendien speelden de leeftijdsgrenzen niet meer voor wie een beroepsloopbaan van 42 jaar had. In 2013 werd de malus vervolgens afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen op 63 of 64 jaar opnamen of die een loopbaan hadden van 41 jaar. Nu valt de pensioenmalus dus volledig weg. (Belga)