Tot voor kort dreigde de fiscus in dergelijke gevallen met een monsterboete van 309 procent indien het bedrijf de betaling van een privéfeestje naderhand niet als een voordeel in natura voor de bedrijfsleider had aangegeven. Het viel daarmee in de categorie van de geheime commissielonen. Er werd immers een uitgave vermeld zonder dat de begunstigde bekend was. Deze zomer ontstond heel wat animo rond de toepassing van de monsterboetes. Daarop maakte de fiscus een circulaire waarin stond dat het bedrijf de superbelasting nog kon ontwijken indien de begunstigde het voordeel in natura alsnog opnam in zijn persoonlijke aangifte. Eind november zette de fiscus een bijkomende stap voor restaurantkosten. Die werden toen expliciet uitgesloten van de toepassing van de 309 procent belasting. Wel kan de administratie nog beslissen om de uitgave te verwerpen zodat ze door de vennootschap niet fiscaal mag afgetrokken worden omdat ze niet strookt met haar maatschappelijk doel. Voor restaurantkosten met beroepsdoeleinden verandert niets. Die blijven fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap. De bedrijfsleider moet ze evenmin aangeven in zijn persoonlijke aangifte omdat ze niet als een persoonlijk voordeel worden gezien. (Belga)

Tot voor kort dreigde de fiscus in dergelijke gevallen met een monsterboete van 309 procent indien het bedrijf de betaling van een privéfeestje naderhand niet als een voordeel in natura voor de bedrijfsleider had aangegeven. Het viel daarmee in de categorie van de geheime commissielonen. Er werd immers een uitgave vermeld zonder dat de begunstigde bekend was. Deze zomer ontstond heel wat animo rond de toepassing van de monsterboetes. Daarop maakte de fiscus een circulaire waarin stond dat het bedrijf de superbelasting nog kon ontwijken indien de begunstigde het voordeel in natura alsnog opnam in zijn persoonlijke aangifte. Eind november zette de fiscus een bijkomende stap voor restaurantkosten. Die werden toen expliciet uitgesloten van de toepassing van de 309 procent belasting. Wel kan de administratie nog beslissen om de uitgave te verwerpen zodat ze door de vennootschap niet fiscaal mag afgetrokken worden omdat ze niet strookt met haar maatschappelijk doel. Voor restaurantkosten met beroepsdoeleinden verandert niets. Die blijven fiscaal aftrekbaar voor de vennootschap. De bedrijfsleider moet ze evenmin aangeven in zijn persoonlijke aangifte omdat ze niet als een persoonlijk voordeel worden gezien. (Belga)