In België geldt een stemplicht. Iedere Belg ouder dan 18 jaar is in principe verplicht om een stem uit te brengen. Elke werknemer heeft dan ook het recht om op het werk afwezig te zijn voor de tijd die hij nodig heeft om zijn stemplicht te kunnen vervullen. Hiervoor krijgt hij echter geen loon, tenzij hij zou kunnen aantonen dat hij geen volmacht kon geven aan een derde om in zijn naam te stemmen. In de praktijk is dit evenwel niet vol te houden. Er kan immers een volmacht worden gegeven aan elke andere stemgerechtigde. Om die volmacht te geven, moet de werknemer eerst een attest vragen aan zijn werkgever. Die moet bevestigen dat de betrokkene op verkiezingsdag moet werken en bijgevolg moeilijk kan gaan stemmen. Met dat attest kan de werknemer dan een gevolmachtigde aanduiden. Hetzelfde geldt voor werknemers die om beroepsredenen op de verkiezingsdag naar het buitenland moeten. (Belga)

In België geldt een stemplicht. Iedere Belg ouder dan 18 jaar is in principe verplicht om een stem uit te brengen. Elke werknemer heeft dan ook het recht om op het werk afwezig te zijn voor de tijd die hij nodig heeft om zijn stemplicht te kunnen vervullen. Hiervoor krijgt hij echter geen loon, tenzij hij zou kunnen aantonen dat hij geen volmacht kon geven aan een derde om in zijn naam te stemmen. In de praktijk is dit evenwel niet vol te houden. Er kan immers een volmacht worden gegeven aan elke andere stemgerechtigde. Om die volmacht te geven, moet de werknemer eerst een attest vragen aan zijn werkgever. Die moet bevestigen dat de betrokkene op verkiezingsdag moet werken en bijgevolg moeilijk kan gaan stemmen. Met dat attest kan de werknemer dan een gevolmachtigde aanduiden. Hetzelfde geldt voor werknemers die om beroepsredenen op de verkiezingsdag naar het buitenland moeten. (Belga)