De Nationale Arbeidsraad - waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitten - bekijkt jaarlijks of de bedragen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals de brugpensioenen officieel heten, aangepast moeten worden. Dit jaar is beslist om dat niet te doen omdat ook de klassieke lonen niet stegen. De bedragen blijven dus behouden op het niveau van 2013. De herwaardering gebeurt niet voor de reeds lopende brugpensioenen, maar ook voor de nieuwe. Die worden namelijk berekend op de verloning van de werknemers die de firma verlaten. Bij die berekening geldt echter wel een maximumgrens. Ze werd behouden op 3.780,69 euro voor een volledig brugpensioen en op 1.890,34 euro voor een halftijds brugpensioen. Op de totale vergoeding voor de bruggepensioneerden (de werkloosheidsuitkering plus de bedrijfstoeslag) wordt ook 6,5 procent aan bijdragen voor de RSZ ingehouden. Die inhouding mag er echter niet toe leiden dat de inkomsten voor een volledig brugpensioen zakken onder 1.359,10 euro voor iemand zonder gezinslasten en 1.637,06 euro voor iemand met gezinslasten. Die bedragen worden gehalveerd voor mensen met een halftijds brugpensioen. (Belga)

De Nationale Arbeidsraad - waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers zitten - bekijkt jaarlijks of de bedragen voor het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals de brugpensioenen officieel heten, aangepast moeten worden. Dit jaar is beslist om dat niet te doen omdat ook de klassieke lonen niet stegen. De bedragen blijven dus behouden op het niveau van 2013. De herwaardering gebeurt niet voor de reeds lopende brugpensioenen, maar ook voor de nieuwe. Die worden namelijk berekend op de verloning van de werknemers die de firma verlaten. Bij die berekening geldt echter wel een maximumgrens. Ze werd behouden op 3.780,69 euro voor een volledig brugpensioen en op 1.890,34 euro voor een halftijds brugpensioen. Op de totale vergoeding voor de bruggepensioneerden (de werkloosheidsuitkering plus de bedrijfstoeslag) wordt ook 6,5 procent aan bijdragen voor de RSZ ingehouden. Die inhouding mag er echter niet toe leiden dat de inkomsten voor een volledig brugpensioen zakken onder 1.359,10 euro voor iemand zonder gezinslasten en 1.637,06 euro voor iemand met gezinslasten. Die bedragen worden gehalveerd voor mensen met een halftijds brugpensioen. (Belga)