In de inkomensgerelateerde kinderopvang betalen de ouders een financiële bijdrage volgens hun inkomen. Hoe meer ze verdienen, hoe meer ze moeten afdragen. De prijs ligt tussen 1,54 euro en 27,36 euro voor een opvang die 5 à 12 uur duurt. Voor een opvang van 3 à 5u wordt 60 procent van het basisbedrag aangerekend, voor een opvang van minder dan 3 uur is dat 40 procent. De regeling geldt alleen voor de kinderen die nog geen volledige dag naar school gaan en dus niet voor de voor- of naschoolse opvang. Normaal worden de prijzen elk jaar op 1 oktober aangepast aan de evolutie van het inkomen. Nu wordt de aanpassing echter uitgesteld omdat er een nieuwe decreet Kinderopvang op komst is. In een ministerieel besluit wordt ook een berekeningswijze opgenomen. Daarbij wordt tevens de datum voor de jaarlijkse herberekening verschoven van 1 oktober naar 1 januari. Om te vermijden dat er in korte tijd twee aanpassingen zouden zijn, wordt de herberekening van oktober deze keer niet uitgevoerd. De oude tarieven blijven dus nog minstens drie maanden van kracht. (Belga)

In de inkomensgerelateerde kinderopvang betalen de ouders een financiële bijdrage volgens hun inkomen. Hoe meer ze verdienen, hoe meer ze moeten afdragen. De prijs ligt tussen 1,54 euro en 27,36 euro voor een opvang die 5 à 12 uur duurt. Voor een opvang van 3 à 5u wordt 60 procent van het basisbedrag aangerekend, voor een opvang van minder dan 3 uur is dat 40 procent. De regeling geldt alleen voor de kinderen die nog geen volledige dag naar school gaan en dus niet voor de voor- of naschoolse opvang. Normaal worden de prijzen elk jaar op 1 oktober aangepast aan de evolutie van het inkomen. Nu wordt de aanpassing echter uitgesteld omdat er een nieuwe decreet Kinderopvang op komst is. In een ministerieel besluit wordt ook een berekeningswijze opgenomen. Daarbij wordt tevens de datum voor de jaarlijkse herberekening verschoven van 1 oktober naar 1 januari. Om te vermijden dat er in korte tijd twee aanpassingen zouden zijn, wordt de herberekening van oktober deze keer niet uitgevoerd. De oude tarieven blijven dus nog minstens drie maanden van kracht. (Belga)