De paritaire comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers. Die bespreken de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel uit bepaalde branches. In België bestaan zo'n tweehonderd van dergelijke paritaire comités. In 2008 werd besloten om drie paritaire comités samen te voegen. Het ging om die van de binnenscheepvaart (pc 139), de zeevisserij (pc 143) en de koopvaardij (pc 316). Samen zouden ze het paritair comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten vormen. Al zou het comité ruimer zijn dan dat van de zeevarenden. Zo zou ook het personeel van de vismijnen onder de paraplu van het pc 338 vallen. Het nieuwe paritair comité zou officieel van start gaan op het moment dat de vertegenwoordigers ervan benoemd zouden worden. Maar dat is nooit gebeurd, stelt de socialedienstengroep Securex. Daarom wordt nu door de sociale partners gevraagd om het paritair comité nr. 338 op te heffen. Het comité zou dus nog worden opgeheven vooraleer het ook maar één bijeenkomst heeft gehad. (Belga)

De paritaire comités zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgevers en vertegenwoordigers van de werknemers. Die bespreken de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel uit bepaalde branches. In België bestaan zo'n tweehonderd van dergelijke paritaire comités. In 2008 werd besloten om drie paritaire comités samen te voegen. Het ging om die van de binnenscheepvaart (pc 139), de zeevisserij (pc 143) en de koopvaardij (pc 316). Samen zouden ze het paritair comité voor de maritieme en watergebonden activiteiten vormen. Al zou het comité ruimer zijn dan dat van de zeevarenden. Zo zou ook het personeel van de vismijnen onder de paraplu van het pc 338 vallen. Het nieuwe paritair comité zou officieel van start gaan op het moment dat de vertegenwoordigers ervan benoemd zouden worden. Maar dat is nooit gebeurd, stelt de socialedienstengroep Securex. Daarom wordt nu door de sociale partners gevraagd om het paritair comité nr. 338 op te heffen. Het comité zou dus nog worden opgeheven vooraleer het ook maar één bijeenkomst heeft gehad. (Belga)