Wie een boot koopt, moet net als bij de aanschaf van een auto een belasting op de inverkeerstelling betalen. Die taks is met name van toepassing op jachten en pleziervaartuigen die langer zijn dan 7,5 meter, waarmee op de Belgische wateren wordt gevaren. Voor nieuwe vaartuigen - dit zijn boten van minder dan twaalf maanden oud - bedraagt de taks 2.478 euro. Voor oudere wordt dit tarief stelselmatig verminderd. Voor een vaartuig van meer dan tien jaar bedraagt de belasting op die manier nog 61,50 euro. Wie zijn boot in het vaarverkeer wil brengen, moet die trouwens aanmelden bij de FOD Mobiliteit om een vlaggenbrief te krijgen. Die instelling maakt de lijst van de aanmeldingen vervolgens maandelijks over aan de Vlaamse Belastingdienst zodat de eigenaar van de boot dit zelf niet meer hoeft aan te geven. Daar blijft het meestal bij. Volgens minister Muyters gebeuren verder geen systematische controles om te zien of iemand zijn belasting op de inverkeerstelling heeft betaald. De controles worden immers systematisch ingezet op het wegverkeer. (Belga)

Wie een boot koopt, moet net als bij de aanschaf van een auto een belasting op de inverkeerstelling betalen. Die taks is met name van toepassing op jachten en pleziervaartuigen die langer zijn dan 7,5 meter, waarmee op de Belgische wateren wordt gevaren. Voor nieuwe vaartuigen - dit zijn boten van minder dan twaalf maanden oud - bedraagt de taks 2.478 euro. Voor oudere wordt dit tarief stelselmatig verminderd. Voor een vaartuig van meer dan tien jaar bedraagt de belasting op die manier nog 61,50 euro. Wie zijn boot in het vaarverkeer wil brengen, moet die trouwens aanmelden bij de FOD Mobiliteit om een vlaggenbrief te krijgen. Die instelling maakt de lijst van de aanmeldingen vervolgens maandelijks over aan de Vlaamse Belastingdienst zodat de eigenaar van de boot dit zelf niet meer hoeft aan te geven. Daar blijft het meestal bij. Volgens minister Muyters gebeuren verder geen systematische controles om te zien of iemand zijn belasting op de inverkeerstelling heeft betaald. De controles worden immers systematisch ingezet op het wegverkeer. (Belga)