Werknemers van minstens 50 jaar, die al 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtarbeid hebben gewerkt, hebben het recht een aanvraag te doen om in een arbeidsstelsel met dagprestaties te worden tewerkgesteld. Ze moeten dan wel kunnen verwijzen naar ernstige medische redenen die door de arbeidsgeneesheer worden erkend. Werknemers van minstens 55 jaar met minimaal 20 jaar anciënniteit in dergelijk stelsel genieten eveneens van die mogelijkheid. Zij moeten niet aan bijzondere voorwaarden voldoen. Lukt het niet om die oudere nachtarbeiders dagdiensten te geven, dan hebben ze recht op werkloosheidsuitkeringen. Daar bovenop krijgen de betrokkenen nog vijf jaar een bijpassing door de gewezen werkgever. Die vergoeding, die als compensatie dient voor de weggevallen premies van nachtarbeid, kan elk jaar worden herbekeken in de Nationale Arbeidsraad. Dat is een overlegorgaan van werkgevers en werknemers. Wegens de bevriezing van de lonen van de reguliere arbeiders komt er in 2014 echter geen aanpassing voor hun gewezen collega's. Dit betekent dat de maandelijkse toeslag op 137,71 euro gehandhaafd blijft. Vorig jaar was er nog een verhoging met 0,24 procent. (Belga)

Werknemers van minstens 50 jaar, die al 20 jaar in een arbeidsstelsel met nachtarbeid hebben gewerkt, hebben het recht een aanvraag te doen om in een arbeidsstelsel met dagprestaties te worden tewerkgesteld. Ze moeten dan wel kunnen verwijzen naar ernstige medische redenen die door de arbeidsgeneesheer worden erkend. Werknemers van minstens 55 jaar met minimaal 20 jaar anciënniteit in dergelijk stelsel genieten eveneens van die mogelijkheid. Zij moeten niet aan bijzondere voorwaarden voldoen. Lukt het niet om die oudere nachtarbeiders dagdiensten te geven, dan hebben ze recht op werkloosheidsuitkeringen. Daar bovenop krijgen de betrokkenen nog vijf jaar een bijpassing door de gewezen werkgever. Die vergoeding, die als compensatie dient voor de weggevallen premies van nachtarbeid, kan elk jaar worden herbekeken in de Nationale Arbeidsraad. Dat is een overlegorgaan van werkgevers en werknemers. Wegens de bevriezing van de lonen van de reguliere arbeiders komt er in 2014 echter geen aanpassing voor hun gewezen collega's. Dit betekent dat de maandelijkse toeslag op 137,71 euro gehandhaafd blijft. Vorig jaar was er nog een verhoging met 0,24 procent. (Belga)