De plaats waar men zijn arbeidstaken moet verrichten, wordt als een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd. Een eenzijdige wijziging ervan, kan dan ook worden gezien als een eenzijdige contractbreuk, waardoor de beslissingsnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan de benadeelde werknemer. In de praktijk verwacht men niettemin enige tolerantie van de werknemers. Een hervestiging van het bedrijf in de nabijheid van de vroegere arbeidsplaats wordt door de rechtbanken dan ook niet meteen gezien als een contractbreuk. Zeker niet als de werkgever ook maatregelen neemt die het nadeel voor sommige werknemers moet compenseren. Wanneer door een eenzijdige beslissing van de werkgever de plaats van tewerkstelling wordt gewijzigd en de werkgever hiervoor in compensaties voorziet voor zijn personeel, heeft dit trouwens geen gevolgen voor de berekening van de fiscale waarde van die voordelen die de werknemers zoals een hogere verplaatsingvergoeding. Voorwaarde is wel dat de bijkomende voordelen worden toegekend aan de werknemers die op het moment van de verhuizing al in dienst waren van het bedrijf. (Belga)

De plaats waar men zijn arbeidstaken moet verrichten, wordt als een essentieel onderdeel van de arbeidsovereenkomst beschouwd. Een eenzijdige wijziging ervan, kan dan ook worden gezien als een eenzijdige contractbreuk, waardoor de beslissingsnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan de benadeelde werknemer. In de praktijk verwacht men niettemin enige tolerantie van de werknemers. Een hervestiging van het bedrijf in de nabijheid van de vroegere arbeidsplaats wordt door de rechtbanken dan ook niet meteen gezien als een contractbreuk. Zeker niet als de werkgever ook maatregelen neemt die het nadeel voor sommige werknemers moet compenseren. Wanneer door een eenzijdige beslissing van de werkgever de plaats van tewerkstelling wordt gewijzigd en de werkgever hiervoor in compensaties voorziet voor zijn personeel, heeft dit trouwens geen gevolgen voor de berekening van de fiscale waarde van die voordelen die de werknemers zoals een hogere verplaatsingvergoeding. Voorwaarde is wel dat de bijkomende voordelen worden toegekend aan de werknemers die op het moment van de verhuizing al in dienst waren van het bedrijf. (Belga)