De uitzondering heeft twee redenen. Ten eerste wil de wetgever met de vrijstelling bekomen dat zoveel mogelijk zaken via bemiddeling worden opgelost. Een dergelijke oplossing biedt meer kans op succes dan een gerechtelijke afhandeling. Ze laat ook toe om de rechtbanken te ontlasten en de achterstand er niet te laten oplopen. De tweede reden heeft te maken met het vermijden van concurrentienadelen. Andere hulpverleners moeten immers geen btw aanrekenen. Mochten advocaten dat wel moeten doen, dan komt hun factuur meteen 21 procent duurder uit dan die van anderen die hetzelfde werk doen. Om dit te vermijden, heeft de fiscus een circulaire uitgevaardigd waarin is opgenomen dat diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk vrijgesteld zijn van de btw. (Belga)

De uitzondering heeft twee redenen. Ten eerste wil de wetgever met de vrijstelling bekomen dat zoveel mogelijk zaken via bemiddeling worden opgelost. Een dergelijke oplossing biedt meer kans op succes dan een gerechtelijke afhandeling. Ze laat ook toe om de rechtbanken te ontlasten en de achterstand er niet te laten oplopen. De tweede reden heeft te maken met het vermijden van concurrentienadelen. Andere hulpverleners moeten immers geen btw aanrekenen. Mochten advocaten dat wel moeten doen, dan komt hun factuur meteen 21 procent duurder uit dan die van anderen die hetzelfde werk doen. Om dit te vermijden, heeft de fiscus een circulaire uitgevaardigd waarin is opgenomen dat diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk vrijgesteld zijn van de btw. (Belga)