Een licht ongeval is een ongeval waarbij het slachtoffer uitsluitend verzorging krijgt toegediend op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en er daarvoor geen dokter dient te worden opgeroepen. De werknemer wordt bovendien niet arbeidsongeschikt en hij lijdt geen loonverlies. Al deze voorwaarden moeten tegelijk vervuld zijn. Dergelijke ongevallen moeten niet meer worden gemeld aan de verzekeraar. De mogelijkheid die sommige werkgevers hadden om een collectieve aangifte te doen voor werknemers die werden verzorgd binnen de eigen medische dienst wordt daarbij eveneens afgeschaft. Toch is er een belangrijke uitzondering. Mochten de gevolgen van het lichte ongeval erger worden, dan moet het alsnog door de werkgever worden gemeld aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Dit moet dan binnen de acht dagen na het tijdstip waarop de werkgever van de verergering in kennis werd gesteld. In de plaats van de aangifteplicht komt er een registratieplicht. De werkgever moet zelf een register bijhouden met daarin de naam van het slachtoffer, het tijdstip van het ongeval, een beschrijving van het ongeval en de interventie en de naam van eventuele getuigen. Voor ernstige ongevallen blijft de meldingsplicht binnen de acht dagen overeind. Bij een ongeval met blijvende letsels of dodelijke afloop moet ook een aangifte worden gedaan bij de sociale inspectie. (Belga)

Een licht ongeval is een ongeval waarbij het slachtoffer uitsluitend verzorging krijgt toegediend op de plaats van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en er daarvoor geen dokter dient te worden opgeroepen. De werknemer wordt bovendien niet arbeidsongeschikt en hij lijdt geen loonverlies. Al deze voorwaarden moeten tegelijk vervuld zijn. Dergelijke ongevallen moeten niet meer worden gemeld aan de verzekeraar. De mogelijkheid die sommige werkgevers hadden om een collectieve aangifte te doen voor werknemers die werden verzorgd binnen de eigen medische dienst wordt daarbij eveneens afgeschaft. Toch is er een belangrijke uitzondering. Mochten de gevolgen van het lichte ongeval erger worden, dan moet het alsnog door de werkgever worden gemeld aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Dit moet dan binnen de acht dagen na het tijdstip waarop de werkgever van de verergering in kennis werd gesteld. In de plaats van de aangifteplicht komt er een registratieplicht. De werkgever moet zelf een register bijhouden met daarin de naam van het slachtoffer, het tijdstip van het ongeval, een beschrijving van het ongeval en de interventie en de naam van eventuele getuigen. Voor ernstige ongevallen blijft de meldingsplicht binnen de acht dagen overeind. Bij een ongeval met blijvende letsels of dodelijke afloop moet ook een aangifte worden gedaan bij de sociale inspectie. (Belga)