In deze tijden van dalende koopkracht zijn er gelukkig nog een aantal mogelijkheden om het bedrag van de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2008 te verminderen. Tot 31 december 2008 hebt u in principe de mogelijkheid om een aantal uitgaven te doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting, die u in principe moet indienen voor eind juni 2009. De afrekening volgt dan later in de vorm van een aanslagbiljet. Door voor het eindejaar nog fiscaal aftrekbare uitgaven te doen, zult u dus in 2009 of in 2010 minder belastingen betalen.

Misschien vindt u het geen prettig vooruitzicht om zo lang op uw geld te wachten en denkt u eraan om dit jaar bijvoorbeeld geen premie voor het pensioensparen te betalen. Dat lijkt ons geen goed idee. Het resultaat zal zijn dat u in 2009 of in 2010 meer belastingen betaalt, of minder belastingen terugkrijgt.

Doe alsnog een investering

Bent u zelfstandige of hebt u een vennootschap die het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting geniet (een zogenaamde kmo-vennootschap), dan kunt u (of uw vennootschap) in 2008 nog een investering doen en die volledig afschrijven voor het inkomstenjaar 2008. Een voorbeeld. U bent tandarts en u denkt eraan om een nieuw toestel aan te kopen. Het gaat om een belangrijke aankoop voor een bedrag van 10.000 EUR. Als u die investering nog doet in 2008, dan kunt u het toestel onmiddellijk fiscaal inbrengen. Omdat u het verscheidene jaren zult gebruiken, moet dat gebeuren in de vorm van afschrijvingen. Als de vermoedelijke gebruiksduur bijvoorbeeld vijf jaar is, dan kunt u dit jaar al 2000 EUR (20 % van de aanschaffingsprijs) fiscaal aftrekken. U vermindert op die manier de belasting met hetzelfde bedrag en realiseert dus meteen een belastingwinst van maximaal 50 % van de geboekte afschrijving (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat grote vennootschappen (of niet-kmo-vennootschappen) zogenaamde pro rata-afschrijvingen moeten doen. Als ze bijvoorbeeld op 22 december nog een apparaat aankopen, kan de eerste afschrijving slechts voor 10/365ste worden toegepast. Een grote vennootschap is een vennootschap die twee van de volgende grenzen overschrijdt: een jaargemiddelde van vijftig werknemers, een jaaromzet van 7,3 miljoen EUR (exclusief btw) en een balanstotaal van 3,125 miljoen EUR.

Geef een eindejaarsgeschenk aan uw personeel

Stelt u personeel tewerk, dan kunt u uw medewerkers naar aanleiding van Kerstmis of Nieuwjaar een geschenk geven, waarvan u de kostprijs bij uw andere aftrekbare beroepskosten voegt. Hetzelfde geldt voor geschenkcheques die u aan het einde van het jaar zou uitdelen aan uw personeel. Let wel, er moeten een aantal voorwaarden worden vervuld om de betaalde uitgaven voor de geschenken en/of geschenkcheques fiscaal te kunnen aftrekken. In de eerste plaats moet u alle personeelsleden hetzelfde voordeel geven. De kostprijs van het geschenk of van de cheque mag ook niet meer bedragen dan 35 EUR per jaar en per werknemer, verhoogd met maximaal 35 EUR per jaar en per kind dat de werknemer ten laste heeft.

Wanneer die voorwaarden zijn vervuld, geldt het geschenk als een zogenaamd vrijgesteld sociaal voordeel. Dat betekent dat de werknemer die het geschenk krijgt er geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen op moet betalen. Het staat u vrij om een duurder geschenk aan uw personeel te geven, maar dan kunnen de gedane uitgaven niet worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten.

Betaal uw premie pensioensparen

Als u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2008 om de maximale premie van 830 EUR te betalen aan uw bank of verzekeraar. U weet ongetwijfeld dat ook de pensioenspaarfondsen dit jaar te lijden hebben onder de zware koersdalingen op de beurs. Toch raden we u aan om ook dit jaar de maximale premie te betalen. Door nu te storten, koopt u bij tegen een lage koers met een hoog stijgingspotentieel. Bovendien moet u het pensioensparen zien als een belegging op lange termijn, tot uw zestigste verjaardag of zelfs langer.

Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering niet voor 31 december 2008 hoeft te betalen. De fiscus laat toe dat u die premie met maximaal zes maanden antidateert. Als u dus betaalt voor 30 juni 2009, kunt u de premie fiscaal inbrengen voor het aanslagjaar 2008.

Betaal tijdig uw sociale bijdragen

Bent u zelfstandige en hebt u een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat u uw sociale bijdrage voor het laatste kwartaal betaalt voor 31 december 2008. Doet u dat niet, dan verhoogt uw sociaal verzekeringsfonds de bijdrage met 7 %. Die eindejaarsverhoging komt trouwens bovenop de normale kwartaalverhoging van 3 %. Op die manier betaalt u dus een boete van 10 % van de normale kwartaalbijdrage. Door de laatste kwartaalbijdrage niet op tijd te betalen, loopt u ook het risico dat u de premie van uw VAPZ (of een deel ervan) fiscaal niet kunt aftrekken. De VAPZ-bijdragen zijn slechts fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u uw sociale bijdragen hebt betaald.

Johan Steenackers

In deze tijden van dalende koopkracht zijn er gelukkig nog een aantal mogelijkheden om het bedrag van de personenbelasting voor het inkomstenjaar 2008 te verminderen. Tot 31 december 2008 hebt u in principe de mogelijkheid om een aantal uitgaven te doen die u kunt vermelden op uw aangifte in de personenbelasting, die u in principe moet indienen voor eind juni 2009. De afrekening volgt dan later in de vorm van een aanslagbiljet. Door voor het eindejaar nog fiscaal aftrekbare uitgaven te doen, zult u dus in 2009 of in 2010 minder belastingen betalen. Misschien vindt u het geen prettig vooruitzicht om zo lang op uw geld te wachten en denkt u eraan om dit jaar bijvoorbeeld geen premie voor het pensioensparen te betalen. Dat lijkt ons geen goed idee. Het resultaat zal zijn dat u in 2009 of in 2010 meer belastingen betaalt, of minder belastingen terugkrijgt.Doe alsnog een investeringBent u zelfstandige of hebt u een vennootschap die het verlaagde tarief in de vennootschapsbelasting geniet (een zogenaamde kmo-vennootschap), dan kunt u (of uw vennootschap) in 2008 nog een investering doen en die volledig afschrijven voor het inkomstenjaar 2008. Een voorbeeld. U bent tandarts en u denkt eraan om een nieuw toestel aan te kopen. Het gaat om een belangrijke aankoop voor een bedrag van 10.000 EUR. Als u die investering nog doet in 2008, dan kunt u het toestel onmiddellijk fiscaal inbrengen. Omdat u het verscheidene jaren zult gebruiken, moet dat gebeuren in de vorm van afschrijvingen. Als de vermoedelijke gebruiksduur bijvoorbeeld vijf jaar is, dan kunt u dit jaar al 2000 EUR (20 % van de aanschaffingsprijs) fiscaal aftrekken. U vermindert op die manier de belasting met hetzelfde bedrag en realiseert dus meteen een belastingwinst van maximaal 50 % van de geboekte afschrijving (plus de uitgespaarde gemeentebelasting).Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat grote vennootschappen (of niet-kmo-vennootschappen) zogenaamde pro rata-afschrijvingen moeten doen. Als ze bijvoorbeeld op 22 december nog een apparaat aankopen, kan de eerste afschrijving slechts voor 10/365ste worden toegepast. Een grote vennootschap is een vennootschap die twee van de volgende grenzen overschrijdt: een jaargemiddelde van vijftig werknemers, een jaaromzet van 7,3 miljoen EUR (exclusief btw) en een balanstotaal van 3,125 miljoen EUR.Geef een eindejaarsgeschenk aan uw personeelStelt u personeel tewerk, dan kunt u uw medewerkers naar aanleiding van Kerstmis of Nieuwjaar een geschenk geven, waarvan u de kostprijs bij uw andere aftrekbare beroepskosten voegt. Hetzelfde geldt voor geschenkcheques die u aan het einde van het jaar zou uitdelen aan uw personeel. Let wel, er moeten een aantal voorwaarden worden vervuld om de betaalde uitgaven voor de geschenken en/of geschenkcheques fiscaal te kunnen aftrekken. In de eerste plaats moet u alle personeelsleden hetzelfde voordeel geven. De kostprijs van het geschenk of van de cheque mag ook niet meer bedragen dan 35 EUR per jaar en per werknemer, verhoogd met maximaal 35 EUR per jaar en per kind dat de werknemer ten laste heeft.Wanneer die voorwaarden zijn vervuld, geldt het geschenk als een zogenaamd vrijgesteld sociaal voordeel. Dat betekent dat de werknemer die het geschenk krijgt er geen belastingen of socialezekerheidsbijdragen op moet betalen. Het staat u vrij om een duurder geschenk aan uw personeel te geven, maar dan kunnen de gedane uitgaven niet worden beschouwd als aftrekbare beroepskosten.Betaal uw premie pensioensparenAls u aan fiscaal pensioensparen doet via een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering, hebt u tijd tot 31 december 2008 om de maximale premie van 830 EUR te betalen aan uw bank of verzekeraar. U weet ongetwijfeld dat ook de pensioenspaarfondsen dit jaar te lijden hebben onder de zware koersdalingen op de beurs. Toch raden we u aan om ook dit jaar de maximale premie te betalen. Door nu te storten, koopt u bij tegen een lage koers met een hoog stijgingspotentieel. Bovendien moet u het pensioensparen zien als een belegging op lange termijn, tot uw zestigste verjaardag of zelfs langer.Voor de volledigheid voegen we eraan toe dat u de eerste premie van een nieuwe levensverzekering niet voor 31 december 2008 hoeft te betalen. De fiscus laat toe dat u die premie met maximaal zes maanden antidateert. Als u dus betaalt voor 30 juni 2009, kunt u de premie fiscaal inbrengen voor het aanslagjaar 2008.Betaal tijdig uw sociale bijdragenBent u zelfstandige en hebt u een vrij aanvullend pensioen (VAPZ) afgesloten, dan moet u ervoor zorgen dat u uw sociale bijdrage voor het laatste kwartaal betaalt voor 31 december 2008. Doet u dat niet, dan verhoogt uw sociaal verzekeringsfonds de bijdrage met 7 %. Die eindejaarsverhoging komt trouwens bovenop de normale kwartaalverhoging van 3 %. Op die manier betaalt u dus een boete van 10 % van de normale kwartaalbijdrage. Door de laatste kwartaalbijdrage niet op tijd te betalen, loopt u ook het risico dat u de premie van uw VAPZ (of een deel ervan) fiscaal niet kunt aftrekken. De VAPZ-bijdragen zijn slechts fiscaal aftrekbaar in verhouding tot het aantal kwartalen waarvoor u uw sociale bijdragen hebt betaald.Johan Steenackers