De eerste manier is het opnemen van een voorschot op de groepsverzekering. Doorgaans kan men een groot deel van wat men al bijeenspaarde terug opvragen. Voor de terugbetaling heeft men vervolgens twee opties. Ofwel betaalt men het geleende bedrag terug, ofwel wordt dit in mindering gebracht van het uiteindelijk uitgekeerde kapitaal van de groepsverzekering. Op de opgenomen sommen moeten intresten worden betaald. Een tweede mogelijkheid is een lening met wedersamenstelling. Hier gaat men een lening aan bij een financiële instelling, waarbij men alleen intresten betaalt. Het kapitaal wordt vereffend met de uiteindelijke uitkering van de groepsverzekering. Dit is ofwel wanneer men met pensioen gaat ofwel wanneer men voor die tijd zou overlijden. Er is intrest verschuldigd op het geleende bedrag. En gezien men geen tussentijdse aflossingen doet, worden relatief veel intresten betaald. In tegenstelling tot bij een voorschot hoeft men voor een formule met wedersamenstelling nog geen (groot) bedrag te hebben gespaard. De derde mogelijkheid is een klassieke lening bij de bank, waarbij men de groepsverzekering in pand geeft. Volgt men zijn aflossingsplan niet, dan krijg de bank het recht om de tegoeden van de groepsverzekering op te eisen. (Belga)

De eerste manier is het opnemen van een voorschot op de groepsverzekering. Doorgaans kan men een groot deel van wat men al bijeenspaarde terug opvragen. Voor de terugbetaling heeft men vervolgens twee opties. Ofwel betaalt men het geleende bedrag terug, ofwel wordt dit in mindering gebracht van het uiteindelijk uitgekeerde kapitaal van de groepsverzekering. Op de opgenomen sommen moeten intresten worden betaald. Een tweede mogelijkheid is een lening met wedersamenstelling. Hier gaat men een lening aan bij een financiële instelling, waarbij men alleen intresten betaalt. Het kapitaal wordt vereffend met de uiteindelijke uitkering van de groepsverzekering. Dit is ofwel wanneer men met pensioen gaat ofwel wanneer men voor die tijd zou overlijden. Er is intrest verschuldigd op het geleende bedrag. En gezien men geen tussentijdse aflossingen doet, worden relatief veel intresten betaald. In tegenstelling tot bij een voorschot hoeft men voor een formule met wedersamenstelling nog geen (groot) bedrag te hebben gespaard. De derde mogelijkheid is een klassieke lening bij de bank, waarbij men de groepsverzekering in pand geeft. Volgt men zijn aflossingsplan niet, dan krijg de bank het recht om de tegoeden van de groepsverzekering op te eisen. (Belga)