De maatregel gaat uit van de Vlaamse overheid. Hij richt zich tot snelgroeiende kmo's op het Vlaamse grondgebied, die vaak worden aangeduid met de term gazellen. Wie wil internationaliseren krijgt immers met extra complexe concurrentie te maken. Om de kmo's in dit groeiproces te begeleiden, betaalt de Vlaamse belastingbetaler tot 50 procent van de kosten van een nieuwe exportmanager of een manager die de groei van de organisatie begeleidt, weliswaar gedurende hoogstens een jaar en met een maximum van 20.000 euro. De helft van dat bedrag wordt uitgekeerd bij de aanwerving, de tweede helft na het eerste werkingsjaar. De dossiers moeten worden ingediend bij het Agentschap Ondernemen. Voor de eerste ronde worden ze tegen 24 april verwacht. De volgende rondes zijn op 22 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 25 september, 23 oktober en 20 november. De Vlaamse overheid heeft voor deze ondersteuning een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. De steun wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de elektronische steunaanvraag, voor zover deze volledig is. Behoudens vervroegde uitputting loopt de maatregel tot eind 2015. (Belga)

De maatregel gaat uit van de Vlaamse overheid. Hij richt zich tot snelgroeiende kmo's op het Vlaamse grondgebied, die vaak worden aangeduid met de term gazellen. Wie wil internationaliseren krijgt immers met extra complexe concurrentie te maken. Om de kmo's in dit groeiproces te begeleiden, betaalt de Vlaamse belastingbetaler tot 50 procent van de kosten van een nieuwe exportmanager of een manager die de groei van de organisatie begeleidt, weliswaar gedurende hoogstens een jaar en met een maximum van 20.000 euro. De helft van dat bedrag wordt uitgekeerd bij de aanwerving, de tweede helft na het eerste werkingsjaar. De dossiers moeten worden ingediend bij het Agentschap Ondernemen. Voor de eerste ronde worden ze tegen 24 april verwacht. De volgende rondes zijn op 22 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 25 september, 23 oktober en 20 november. De Vlaamse overheid heeft voor deze ondersteuning een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken. De steun wordt toegekend in volgorde van ontvangst van de elektronische steunaanvraag, voor zover deze volledig is. Behoudens vervroegde uitputting loopt de maatregel tot eind 2015. (Belga)