Het algemene principe is dat de koper voor een nieuw toestel gedurende twee jaar van een garantie geniet. Komen de gebreken tijdens de eerste zes maanden na de aflevering aan het licht, dan worden die geacht reeds te hebben bestaan vanaf de levering. Het is dan aan de handelaar om te bewijzen dat het eventueel anders is en de schade dus onstaan is door een fout gebruik. Na die periode van zes maanden ligt de bewijslast bij de koper. Voor een tweedehands goed mogen koper en verkoper zelf een garantietermijn overeenkomen. Die periode mag echter niet korter zijn dan een jaar. De wettelijke garantieverplichting rust overigens op de verkoper van het product en niet op de fabrikant. De verkoper kan dus niet vragen dat u zich rechtstreeks tot de fabrikant of een herstellingscentrum in binnen- of buitenland richt. Wie problemen heeft met een winkelier die de garantie niet wil nakomen, kan terecht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02 277 54 84. (Belga)

Het algemene principe is dat de koper voor een nieuw toestel gedurende twee jaar van een garantie geniet. Komen de gebreken tijdens de eerste zes maanden na de aflevering aan het licht, dan worden die geacht reeds te hebben bestaan vanaf de levering. Het is dan aan de handelaar om te bewijzen dat het eventueel anders is en de schade dus onstaan is door een fout gebruik. Na die periode van zes maanden ligt de bewijslast bij de koper. Voor een tweedehands goed mogen koper en verkoper zelf een garantietermijn overeenkomen. Die periode mag echter niet korter zijn dan een jaar. De wettelijke garantieverplichting rust overigens op de verkoper van het product en niet op de fabrikant. De verkoper kan dus niet vragen dat u zich rechtstreeks tot de fabrikant of een herstellingscentrum in binnen- of buitenland richt. Wie problemen heeft met een winkelier die de garantie niet wil nakomen, kan terecht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel. 02 277 54 84. (Belga)