" We zijn een wat vreemde eend in de bijt", lacht Nicolas Crochet, co-CEO van Funds for Good, een fondsbeheerder die de helft van zijn winst gebruikt voor steun aan kwetsbare mensen die willen ondernemen. "In Europa alleen zijn duizenden miljarden geïnvesteerd met als enige doel rendement te halen. Het moet toch mogelijk zijn tegelijk iets terug te doen. Zo is ons model ontstaan", vult businessdeveloper Frederik Baert aan.
...

" We zijn een wat vreemde eend in de bijt", lacht Nicolas Crochet, co-CEO van Funds for Good, een fondsbeheerder die de helft van zijn winst gebruikt voor steun aan kwetsbare mensen die willen ondernemen. "In Europa alleen zijn duizenden miljarden geïnvesteerd met als enige doel rendement te halen. Het moet toch mogelijk zijn tegelijk iets terug te doen. Zo is ons model ontstaan", vult businessdeveloper Frederik Baert aan. NICOLAS CROCHET. "Veel kandidaat-ondernemers uit kwetsbare groepen hebben vaak zelf niet de 500 of 1.000 euro die nodig is om bij een microkredietinstelling terecht te kunnen. Bij de grootbanken kunnen ze dan al zeker niet aankloppen. Wij geven leningen op eer, tot 5.000 euro, waarop we geen rente of waarborg vragen. Daarmee kunnen ze wel elders terecht voor financiering. We verstrekken onze leningen via partner-microkredietinstellingen in heel België. Met onze leningen op eer creëren we dus een hefboomeffect." FREDERIK BAERT. "We coachen ook. We helpen de ondernemer met zijn businessplan, met contracten op te stellen of een product verder te ontwikkelen. In eerste instantie steunden we zelfstandigen die een zaak wilden beginnen. Nu doen we ook iets grotere projecten die sociale impact nastreven." BAERT. "Maandelijks brengen we een impactrapport uit. Daarin staat bijvoorbeeld hoeveel leningen we hebben gegeven en hoeveel banen daarmee zijn gecreëerd." CROCHET. "Een werkloze kost de staat zo'n 30.000 euro per jaar. Als je weet dat we 600 miljoen euro beheren en 1.000 ondernemers hebben gefinancierd, kun je concluderen dat de sociale return op onze investeringen 5 à 6 procent is. Afgelopen zomer hebben we die kaap van 1.000 ondernemers gerond. Dat was een belangrijke mijlpaal, waar we erg trots op zijn. Intussen bedraagt ons kredietboek bijna 2 miljoen euro. 40 procent zijn leningen aan vrouwen. We willen naar minstens de helft. Nochtans komt amper 20 procent van de aanvragen van vrouwen, maar blijkbaar is de kwaliteit beter." CROCHET. "We bieden klassieke beleggingsfondsen aan die te verkrijgen zijn via kanalen zoals banken en verzekeraars. Onze inkomsten investeren we met impact. De kosten van de fondsen zijn dezelfde als bij andere fondsen, en ze hebben het duurzaamheidslabel Towards Sustainablity. Ze worden beheerd door beheerders met een bewezen staat van dienst, zoals Guy Wagner van Banque de Luxembourg Investments. Natuurlijk zijn klanten enthousiast, maar het zou niet werken mocht het rendement er niet zijn. Een klant wil nog altijd financieel rendement." BAERT. "Een mooi voorbeeld is de Syriër Wassim van Fluffy Falafels in Kortrijk. Hij gebruikt de recepten van zijn oma en is met behulp van onze coaching een eigen zaak gestart. Hij is intussen lokaal sterk ingeburgerd, en geeft jaarlijks bij verschillende gelegenheden honderden falafels weg, om iets terug te geven aan de maatschappij die hem heeft opgevangen." CROCHET. "Er bestaat nu een ecosysteem van kwalitatieve ondernemers die wij hebben gefinancierd. Mijn kapper en bakker zijn mensen die zijn gestart met onze lening. Die nabijheid vinden we belangrijk. Onze investeerders moeten klant kunnen worden bij de ondernemers die ze financieren."