Het recht van opstal geeft de begunstigde het recht om op de eigendom van iemand anders toch constructies op te trekken voor de duurtijd van de overeenkomst. De erfpacht is daarmee vergelijkbaar. Hij geeft de begunstigde tijdens de looptijd van de overeenkomst alle rechten die een eigenaar ook zou hebben. Dit houdt onder meer het opstalrecht in. Het recht van opstal en de erfpacht moeten in een notariële akte worden vastgelegd. Op de vergoeding die ervoor wordt betaald voor de hele duurtijd van de overeenkomst worden registratierechten geheven. Vanaf 1 juli is dat tien keer zoveel. Theoretisch zou men het recht van opstal en de erfpacht gratis kunnen maken om de registratierechten te ontwijken. Maar dan kan dit door de ontvanger worden gezien als een schenking, waarop toch registratierechten verschuldigd zijn. (Belga)

Het recht van opstal geeft de begunstigde het recht om op de eigendom van iemand anders toch constructies op te trekken voor de duurtijd van de overeenkomst. De erfpacht is daarmee vergelijkbaar. Hij geeft de begunstigde tijdens de looptijd van de overeenkomst alle rechten die een eigenaar ook zou hebben. Dit houdt onder meer het opstalrecht in. Het recht van opstal en de erfpacht moeten in een notariële akte worden vastgelegd. Op de vergoeding die ervoor wordt betaald voor de hele duurtijd van de overeenkomst worden registratierechten geheven. Vanaf 1 juli is dat tien keer zoveel. Theoretisch zou men het recht van opstal en de erfpacht gratis kunnen maken om de registratierechten te ontwijken. Maar dan kan dit door de ontvanger worden gezien als een schenking, waarop toch registratierechten verschuldigd zijn. (Belga)