Dat de FOD Financiën een dergelijk bedrag aan onaangegeven inkomsten kon recupereren, is toe te schrijven aan een campagne van gerichte controles. Tegelijk werd ook een recordcijfer aan fiscale regularisaties opgetekend: in 2013 ging het om maar liefst 22.614 aangiftes. Het werk van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bracht 1.304 miljoen euro aan belastingsupplementen op. Het beleid wil enerzijds een spontane naleving van de fiscale wetgeving bewerkstelligen, naast een ontradend effect voor wie toch wil frauderen. Het aantal belastingplichtigen, onderworpen aan de personenbelasting daalde sinds 2011 van 6.977.919 naar 6.830.338 aan het einde van 2013. Daar staat wel tegenover dat het aantal ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, steeg van 488.696 in 2011 tot 510.812. Wat de belastingaangifte betreft valt op dat de vereenvoudigde aangiften voor de personenbelasting verdubbelden tussen 2011 en 2013: van 724.019 naar 1.475.789. De elektronische belastingaangifte zit ook stevig in de lift: 68,93 procent van de loontrekkenden leverde zijn belastingaangifte elektronisch af. Bij de zelfstandigen is dit zelfs 84.21 procent. Het volledige jaarverslag van de FOD Financiën is online raadpleegbaar en werd dit jaar ook ontsloten via een interactieve interface. (Belga)

Dat de FOD Financiën een dergelijk bedrag aan onaangegeven inkomsten kon recupereren, is toe te schrijven aan een campagne van gerichte controles. Tegelijk werd ook een recordcijfer aan fiscale regularisaties opgetekend: in 2013 ging het om maar liefst 22.614 aangiftes. Het werk van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) bracht 1.304 miljoen euro aan belastingsupplementen op. Het beleid wil enerzijds een spontane naleving van de fiscale wetgeving bewerkstelligen, naast een ontradend effect voor wie toch wil frauderen. Het aantal belastingplichtigen, onderworpen aan de personenbelasting daalde sinds 2011 van 6.977.919 naar 6.830.338 aan het einde van 2013. Daar staat wel tegenover dat het aantal ondernemingen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, steeg van 488.696 in 2011 tot 510.812. Wat de belastingaangifte betreft valt op dat de vereenvoudigde aangiften voor de personenbelasting verdubbelden tussen 2011 en 2013: van 724.019 naar 1.475.789. De elektronische belastingaangifte zit ook stevig in de lift: 68,93 procent van de loontrekkenden leverde zijn belastingaangifte elektronisch af. Bij de zelfstandigen is dit zelfs 84.21 procent. Het volledige jaarverslag van de FOD Financiën is online raadpleegbaar en werd dit jaar ook ontsloten via een interactieve interface. (Belga)