In de privésector mogen de werkgevers hun bedienden voortaan tot 20 euro per maand geven als ze hun persoonlijke pc gebruiken om geregeld werkjes te doen voor hun opdrachtgever. Voor het gebruik van de persoonlijke internetverbinding komt daar nog eens 20 euro bovenop. Die bedragen zijn vrijgesteld van belastingen. Ze moeten ook niet verder verantwoord worden. Betaalt de werkgever toch een hoger bedrag, dan wordt het deel boven de 20 euro gezien als loon. Voor de eigen ambtenaren die telewerken, is Financiën minder scheutig, zo blijkt uit een antwoord van minister Geens op een vraag van Veerle Wouters (N-VA). Zij krijgen zowel voor het gebruik van de eigen computer als voor de persoonlijke internetverbinding telkens 1 euro per dag als ze dit opnemen in hun onkostennota. Volgens een KB mag het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt maximaal echter drie vijfden van de arbeidsregeling beslaan. Een ambtenaar van Financiën kan daardoor hoogstens 26 euro per maand terugbetaald krijgen voor het gebruik van persoonlijke middelen bij het telewerken. (Belga)

In de privésector mogen de werkgevers hun bedienden voortaan tot 20 euro per maand geven als ze hun persoonlijke pc gebruiken om geregeld werkjes te doen voor hun opdrachtgever. Voor het gebruik van de persoonlijke internetverbinding komt daar nog eens 20 euro bovenop. Die bedragen zijn vrijgesteld van belastingen. Ze moeten ook niet verder verantwoord worden. Betaalt de werkgever toch een hoger bedrag, dan wordt het deel boven de 20 euro gezien als loon. Voor de eigen ambtenaren die telewerken, is Financiën minder scheutig, zo blijkt uit een antwoord van minister Geens op een vraag van Veerle Wouters (N-VA). Zij krijgen zowel voor het gebruik van de eigen computer als voor de persoonlijke internetverbinding telkens 1 euro per dag als ze dit opnemen in hun onkostennota. Volgens een KB mag het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt maximaal echter drie vijfden van de arbeidsregeling beslaan. Een ambtenaar van Financiën kan daardoor hoogstens 26 euro per maand terugbetaald krijgen voor het gebruik van persoonlijke middelen bij het telewerken. (Belga)