Er zijn momenteel reclameronselaars aan het werk die onder verschillende bedrijfsnamen en op diverse manieren zelfstandigen oplichten. "De frauduleuze reclameronselaars zijn -onder meer- onder de volgende namen actief: Publi Trends, Gele-gids.com, Best Print (voor tijdschrift De Blusser)," meldt de Fod Economie. Deze reclameronselaars wekken meestal de indruk dat ze reclame voor zelfstandigen willen inlassen in catalogi voor goede doelen of voor gemeentelijke instellingen (brandweer, politie, ...), maar deze dienst wordt niet of nauwelijks geleverd. Soms krijgen slachtoffers gewoon een dringend te betalen factuur toegestuurd voor reclame die ze nooit hebben gevraagd. De reclameronselaars schrikken er ook niet voor terug om incassobureaus in te schakelen om betalingen af te dwingen. De Economische Inspectie is een onderzoek gestart naar deze praktijken. Volgens ondernemersorganisatie Unizo neemt het aantal klachten over frauduleuze reclameronseling toe: 20 tot 30 klachten per dag. 80% van de ondernemers zou jaarlijks met dergelijke praktijken te maken krijgen. Reden genoeg voor Unizo om de problematiek op de agenda van de Europese verkiezingen te zetten. De FOD Economie heeft een dubbel advies voor potentiële slachtoffers: onderteken en betaal niets. Facturen kunnen schriftelijk worden betwist (via e-mail of aangetekende brief) met als argument dat men verkeerd werd geïnformeerd. Wie het slachtoffer wordt van dergelijke handelspraktijken, kan klacht indienen bij de FOD Economie. Op de website van de FOD Economie is tevens een omvangrijke lijst te vinden van verdachte reclamefirma's. (Belga)

Er zijn momenteel reclameronselaars aan het werk die onder verschillende bedrijfsnamen en op diverse manieren zelfstandigen oplichten. "De frauduleuze reclameronselaars zijn -onder meer- onder de volgende namen actief: Publi Trends, Gele-gids.com, Best Print (voor tijdschrift De Blusser)," meldt de Fod Economie. Deze reclameronselaars wekken meestal de indruk dat ze reclame voor zelfstandigen willen inlassen in catalogi voor goede doelen of voor gemeentelijke instellingen (brandweer, politie, ...), maar deze dienst wordt niet of nauwelijks geleverd. Soms krijgen slachtoffers gewoon een dringend te betalen factuur toegestuurd voor reclame die ze nooit hebben gevraagd. De reclameronselaars schrikken er ook niet voor terug om incassobureaus in te schakelen om betalingen af te dwingen. De Economische Inspectie is een onderzoek gestart naar deze praktijken. Volgens ondernemersorganisatie Unizo neemt het aantal klachten over frauduleuze reclameronseling toe: 20 tot 30 klachten per dag. 80% van de ondernemers zou jaarlijks met dergelijke praktijken te maken krijgen. Reden genoeg voor Unizo om de problematiek op de agenda van de Europese verkiezingen te zetten. De FOD Economie heeft een dubbel advies voor potentiële slachtoffers: onderteken en betaal niets. Facturen kunnen schriftelijk worden betwist (via e-mail of aangetekende brief) met als argument dat men verkeerd werd geïnformeerd. Wie het slachtoffer wordt van dergelijke handelspraktijken, kan klacht indienen bij de FOD Economie. Op de website van de FOD Economie is tevens een omvangrijke lijst te vinden van verdachte reclamefirma's. (Belga)