"De code 1161 is nog niet opgenomen in de huidige versie van het berekeningsprogramma. De volgende versies van het berekeningsprogramma zijn gepland voor midden mei en midden juni. Niettemin kan de aangifte wel worden ingediend", luidt de mededeling van de fiscus. De problemen in de berekening slaan op de eenmalige regeling voor de inkomsten van 2012. Wie dat jaar meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten had, dient deze aan te geven zodat de fiscus op de som boven dat bedrag extra 4 procent aan belastingen kan heffen. Er is wel een vrijstelling voor wie die 4 procent extra in 2012 al zelf liet afhouden door de banken. Een uitzondering wordt voorts gemaakt voor wie alleen intresten haalde uit spaarrekeningen en de Leterme-staatsbons. Een aangifte kan ook nuttig zijn voor mensen die de bijkomende heffing van 4 procent lieten inhouden in 2012, maar uiteindelijk niet aan die grens kwamen. Zij kunnen via hun aangifte een deel van de belastingen terugvorderen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle uitbetalingen van intresten waarop geen 4 procent extra werd ingehouden zouden worden gemeld aan een Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank. Maar dat aanspreekpunt is er nooit gekomen. (Belga)

"De code 1161 is nog niet opgenomen in de huidige versie van het berekeningsprogramma. De volgende versies van het berekeningsprogramma zijn gepland voor midden mei en midden juni. Niettemin kan de aangifte wel worden ingediend", luidt de mededeling van de fiscus. De problemen in de berekening slaan op de eenmalige regeling voor de inkomsten van 2012. Wie dat jaar meer dan 20.020 euro aan roerende inkomsten had, dient deze aan te geven zodat de fiscus op de som boven dat bedrag extra 4 procent aan belastingen kan heffen. Er is wel een vrijstelling voor wie die 4 procent extra in 2012 al zelf liet afhouden door de banken. Een uitzondering wordt voorts gemaakt voor wie alleen intresten haalde uit spaarrekeningen en de Leterme-staatsbons. Een aangifte kan ook nuttig zijn voor mensen die de bijkomende heffing van 4 procent lieten inhouden in 2012, maar uiteindelijk niet aan die grens kwamen. Zij kunnen via hun aangifte een deel van de belastingen terugvorderen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle uitbetalingen van intresten waarop geen 4 procent extra werd ingehouden zouden worden gemeld aan een Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank. Maar dat aanspreekpunt is er nooit gekomen. (Belga)