België sloot al in 2006 een dubbelbelastingverdrag met de Verenigde Staten. In 2012 kwam er een overeenkomst met Groot-Brittannië bij. Beide voorzien onder meer in de mogelijkheid voor de Belgische fiscus om bij de Amerikaanse en Britse overheid fiscale gegevens over ingezetenen op te vragen. Ook de opvraging van bankgegevens van Belgen in de VS of Groot-Brittannië is mogelijk. Veel heeft België echter nog niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Aan de Verenigde Staten werden maar dertig verzoeken om fiscale inlichtingen gericht. Daar was echter geen enkele vraag naar informatie over bankrekeningen bij. Naar het Verenigd Koninkrijk werden zeven vragen om inlichtingen gestuurd. De bedoeling van het sluiten van een dubbelbelastingverdrag tussen twee landen is afspraken te maken welke belastingen de staat op welk inkomen mag heffen. De overeenkomst moet dus vermijden dat iemand tweemaal moet betalen op hetzelfde inkomen. Tegelijk laat de overeenkomst beide staten toe om informatie uit te wisselen, al maakt België hiervan dus maar erg sporadisch of geen gebruik. (Belga)

België sloot al in 2006 een dubbelbelastingverdrag met de Verenigde Staten. In 2012 kwam er een overeenkomst met Groot-Brittannië bij. Beide voorzien onder meer in de mogelijkheid voor de Belgische fiscus om bij de Amerikaanse en Britse overheid fiscale gegevens over ingezetenen op te vragen. Ook de opvraging van bankgegevens van Belgen in de VS of Groot-Brittannië is mogelijk. Veel heeft België echter nog niet van de mogelijkheid gebruik gemaakt. Aan de Verenigde Staten werden maar dertig verzoeken om fiscale inlichtingen gericht. Daar was echter geen enkele vraag naar informatie over bankrekeningen bij. Naar het Verenigd Koninkrijk werden zeven vragen om inlichtingen gestuurd. De bedoeling van het sluiten van een dubbelbelastingverdrag tussen twee landen is afspraken te maken welke belastingen de staat op welk inkomen mag heffen. De overeenkomst moet dus vermijden dat iemand tweemaal moet betalen op hetzelfde inkomen. Tegelijk laat de overeenkomst beide staten toe om informatie uit te wisselen, al maakt België hiervan dus maar erg sporadisch of geen gebruik. (Belga)