Het gaat immers niet om een marginaal fenomeen. Het aantal vennootschappen met één overeenkomst van vruchtgebruik steeg sinds 2005 met 50% tot bijna 43.000. Het aantal vennootschappen die er meerdere hebben, nam met 86% toe tot bijna 30.000.

De fiscus wil nu uitzoeken of de zaakvoerders zich geen al te gemakkelijk cadeau hebben gedaan en dit voordeel niet moet belast worden. Zo bekijk de administratie een aantal speciale constructies. Dat is bijvoorbeeld het geval voor contracten met de ontbindende voorwaarde dat in geval van een faillissement van het bedrijf het vruchtgebruik wordt ontbonden. Dat moet verhinderen dat iemand anders het vruchtgebruik uit de boedel van het faillissement zou kunnen kopen.

Ook tijdens de duur van het vruchtgebruik kunnen vragen rijzen. Zo wil de fiscus onderzoeken of de vennootschap-vruchtgebruiker die grote herstellingswerken laat uitvoeren aan de eigendom hiermee geen verplichting van de blote eigenaar op zich neemt en hem dus een voordeel in natura doet toekomen. En ook de zogenaamde turbovruchtgebruiken worden onder de loep genomen. Dit zijn constructies waarbij de zaakvoerder privé de grond koopt en het bedrijf het vruchtgebruik verwerft om op de grond meteen een gebouw te zetten.

Na afloop van de periode van vruchtgebruik komt de grond dan samen met het gebouw in volle eigendom automatisch en gratis toe aan de blote eigenaar. Maar op de meerwaarde van het gebouw moet wel belasting worden geheven. (Belga)

Het gaat immers niet om een marginaal fenomeen. Het aantal vennootschappen met één overeenkomst van vruchtgebruik steeg sinds 2005 met 50% tot bijna 43.000. Het aantal vennootschappen die er meerdere hebben, nam met 86% toe tot bijna 30.000. De fiscus wil nu uitzoeken of de zaakvoerders zich geen al te gemakkelijk cadeau hebben gedaan en dit voordeel niet moet belast worden. Zo bekijk de administratie een aantal speciale constructies. Dat is bijvoorbeeld het geval voor contracten met de ontbindende voorwaarde dat in geval van een faillissement van het bedrijf het vruchtgebruik wordt ontbonden. Dat moet verhinderen dat iemand anders het vruchtgebruik uit de boedel van het faillissement zou kunnen kopen. Ook tijdens de duur van het vruchtgebruik kunnen vragen rijzen. Zo wil de fiscus onderzoeken of de vennootschap-vruchtgebruiker die grote herstellingswerken laat uitvoeren aan de eigendom hiermee geen verplichting van de blote eigenaar op zich neemt en hem dus een voordeel in natura doet toekomen. En ook de zogenaamde turbovruchtgebruiken worden onder de loep genomen. Dit zijn constructies waarbij de zaakvoerder privé de grond koopt en het bedrijf het vruchtgebruik verwerft om op de grond meteen een gebouw te zetten. Na afloop van de periode van vruchtgebruik komt de grond dan samen met het gebouw in volle eigendom automatisch en gratis toe aan de blote eigenaar. Maar op de meerwaarde van het gebouw moet wel belasting worden geheven. (Belga)