De fiscus startte in 2011 met het systeem. Toen ontvangen 724.019 belastingplichtigen een voorstel. Het ging om mensen die tijdens het vorige jaar alleen wettelijke pensioenen, werkloosheidsvergoedingen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontvingen. In 2012 werd de doelgroep uitgebreid tot quasi alle sociale steuntrekkers en personen met heel lage of zonder belastbare inkomsten. En nu komen er ook mensen die ook inkomsten ontvingen uit lijfrenten en die giften hebben gedaan. Wie weduwe of weduwnaar is geworden in 2012 is er echter niet bij. Zij moeten nog steeds zelf een aangifte doen. Wie een voorstel van de fiscus ontvangt, moet zelf geen aangifte meer invullen. Alleen als hij het niet eens is met het voorstel moet hij nog reageren. Dat kan tot 26 juni voor wie dit op papier wil doen en tot 17 juli voor wie hiervoor Tax-on-Web gebruikt. In 2011 ging 87,08 procent van de belastingplichtigen akkoord met het voorstel van de fiscus. In 2012 stemde al 94,88 procent direct in. Voor wie akkoord gaat, start de fiscus in juli met het versturen van de aanslagbiljetten. Daarop staat hoeveel iemand moet bijbetalen of gaat terugkrijgen. In het laatste geval worden de sommen op het einde van de tweede maand na de versturing van het aanslagbiljet gestort. (Belga)

De fiscus startte in 2011 met het systeem. Toen ontvangen 724.019 belastingplichtigen een voorstel. Het ging om mensen die tijdens het vorige jaar alleen wettelijke pensioenen, werkloosheidsvergoedingen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen ontvingen. In 2012 werd de doelgroep uitgebreid tot quasi alle sociale steuntrekkers en personen met heel lage of zonder belastbare inkomsten. En nu komen er ook mensen die ook inkomsten ontvingen uit lijfrenten en die giften hebben gedaan. Wie weduwe of weduwnaar is geworden in 2012 is er echter niet bij. Zij moeten nog steeds zelf een aangifte doen. Wie een voorstel van de fiscus ontvangt, moet zelf geen aangifte meer invullen. Alleen als hij het niet eens is met het voorstel moet hij nog reageren. Dat kan tot 26 juni voor wie dit op papier wil doen en tot 17 juli voor wie hiervoor Tax-on-Web gebruikt. In 2011 ging 87,08 procent van de belastingplichtigen akkoord met het voorstel van de fiscus. In 2012 stemde al 94,88 procent direct in. Voor wie akkoord gaat, start de fiscus in juli met het versturen van de aanslagbiljetten. Daarop staat hoeveel iemand moet bijbetalen of gaat terugkrijgen. In het laatste geval worden de sommen op het einde van de tweede maand na de versturing van het aanslagbiljet gestort. (Belga)