De federale overheidsdienst Financiën heeft heel wat in de aanbieding. Het gaat om goederen die door de verschillende overheden afgeschreven werden, om goederen die bij een gerechtelijke procedure in beslag werden genomen of verbeurd verklaard zijn en om goederen uit erfloze nalatenschappen. Een aantal van die goederen worden verkocht in de winkel van de federale overheidsdienst in de Tweedekkerstraat in Haren, nabij Brussel. Voor een aantal andere wordt nu een internetveiling georganiseerd. Wie hieraan wil meedoen, moet zich wel vooraf registreren op www.finshop.belgium.be. Na aankoop krijgt de koper tien dagen om ze af te halen in de winkel. In principe kan iedereen kopen bij Fin Shop. Uitzonderingen worden duidelijk vermeld in de verkoopvoorwaarden bij de verkoop. Voor de aankopen in de winkel betaalt de koper de aangeduide prijs voor het gekochte stuk. Voor de goederen die via openbare veilingen worden verkocht, komen bovenop de biedprijs ook verkoopkosten. Een garantie op de aangekochte goederen wordt niet gegeven. (Belga)

De federale overheidsdienst Financiën heeft heel wat in de aanbieding. Het gaat om goederen die door de verschillende overheden afgeschreven werden, om goederen die bij een gerechtelijke procedure in beslag werden genomen of verbeurd verklaard zijn en om goederen uit erfloze nalatenschappen. Een aantal van die goederen worden verkocht in de winkel van de federale overheidsdienst in de Tweedekkerstraat in Haren, nabij Brussel. Voor een aantal andere wordt nu een internetveiling georganiseerd. Wie hieraan wil meedoen, moet zich wel vooraf registreren op www.finshop.belgium.be. Na aankoop krijgt de koper tien dagen om ze af te halen in de winkel. In principe kan iedereen kopen bij Fin Shop. Uitzonderingen worden duidelijk vermeld in de verkoopvoorwaarden bij de verkoop. Voor de aankopen in de winkel betaalt de koper de aangeduide prijs voor het gekochte stuk. Voor de goederen die via openbare veilingen worden verkocht, komen bovenop de biedprijs ook verkoopkosten. Een garantie op de aangekochte goederen wordt niet gegeven. (Belga)