Jonge voetballers tussen 16 en 26 jaar moeten slechts 16,5% belasting betalen op hun inkomsten tot 18.520 euro, tenzij hun normale aanslagvoet gunstiger uitvalt. Dit laatste is het geval voor iemand die erg weinig verdient zodat zijn inkomsten vooral onder het vrijgesteld minimumbedrag vallen. Een andere voorkeursbehandeling is er voor sporters die op 1 januari van het aanslagjaar ouder zijn dan 26 en hun sport als nevenactiviteit uitoefenen. Dat houdt in dat ze uit een ander beroep een hoger inkomen halen. Op de eerste schijf van 18.520 euro aan inkomsten uit hun sport moeten zij slechts 33% belastingen betalen. Hetzelfde geldt voor scheidsrechters, trainers, opleiders en begeleiders van sporters. Die laatste categorie omvat mensen die zich bezighouden met de organisatie van de verplaatsingen, het onderhoud van de installaties, het materiaal en de kleding waarover de sportbeoefenaars beschikken of de contacten met de tegenstanders. Daarmee is de kous niet af. Sportclubs die hun spelers betalen, moeten voor sporters tot 26 jaar 80% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen niet doorstorten aan de fiscus. Daardoor kunnen ze die makkelijker een hoger loon toekennen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing op de lonen aan oudere sporters op voorwaarde dat de clubs het bekomen voordeel voor de helft besteden aan de opleiding van sporters tussen 12 en 23 jaar. (Belga)

Jonge voetballers tussen 16 en 26 jaar moeten slechts 16,5% belasting betalen op hun inkomsten tot 18.520 euro, tenzij hun normale aanslagvoet gunstiger uitvalt. Dit laatste is het geval voor iemand die erg weinig verdient zodat zijn inkomsten vooral onder het vrijgesteld minimumbedrag vallen. Een andere voorkeursbehandeling is er voor sporters die op 1 januari van het aanslagjaar ouder zijn dan 26 en hun sport als nevenactiviteit uitoefenen. Dat houdt in dat ze uit een ander beroep een hoger inkomen halen. Op de eerste schijf van 18.520 euro aan inkomsten uit hun sport moeten zij slechts 33% belastingen betalen. Hetzelfde geldt voor scheidsrechters, trainers, opleiders en begeleiders van sporters. Die laatste categorie omvat mensen die zich bezighouden met de organisatie van de verplaatsingen, het onderhoud van de installaties, het materiaal en de kleding waarover de sportbeoefenaars beschikken of de contacten met de tegenstanders. Daarmee is de kous niet af. Sportclubs die hun spelers betalen, moeten voor sporters tot 26 jaar 80% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen niet doorstorten aan de fiscus. Daardoor kunnen ze die makkelijker een hoger loon toekennen. Hetzelfde geldt voor de bedrijfsvoorheffing op de lonen aan oudere sporters op voorwaarde dat de clubs het bekomen voordeel voor de helft besteden aan de opleiding van sporters tussen 12 en 23 jaar. (Belga)