2009 heeft enkele boeiende fiscale nieuwigheden in petto, en een van de opmerkelijkste is de maatregel die de fiscus toelaat om nog dieper in uw verleden te graven bij fraude.

Voor inkomensbelastingen is de normale controletermijn drie jaar. Die begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Voor de inkomsten die u hebt verworven in het jaar 2005 (aanslagjaar 2006 dus) hadden de belastingdiensten bijvoorbeeld tot 31 december 2008 de tijd om uw aangifte van dat jaar te controleren, en eventueel belastingen na te vorderen. Sinds nieuwjaar zijn die inkomsten uit 2005 bijgevolg buiten schot. Maar wanneer de controleurs aanwijzingen van fraude of belastingontduiking vinden, kunnen ze voortaan tot zeven jaar teruggaan (ook vanaf 1 januari van het aanslagjaar). Voordien was dit slechts vijf jaar. Voor diezelfde inkomsten uit 2005 heeft de fiscus nu dus nog tot 31 december 2012 de tijd om alles uit te pluizen, als er belastingontduiking kan worden aangetoond. Als belastingplichtige moet u dan wel vooraf schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte gebracht worden van de aanwijzingen van belastingontduiking die de fiscus heeft tegen u. Overigens is ook voor de btw de verjaringstermijn in geval van fraude opgetrokken tot zeven jaar in plaats van vijf.

Critici vrezen wel dat er door deze maatregel voor de belastingdiensten weer minder tijd overblijft om anderen te controleren of om strenger te werk te gaan. Maar Dirk Van der Maelen, Kamerlid voor SP.A, is overtuigd van het belang van deze verlenging van de controletermijnen. 'Dit is belangrijk omdat de ervaring leert dat fraudedossiers soms pas laat ontdekt worden', zegt Van der Maelen. 'Bovendien stellen we vast dat belastingplichtigen die goed worden bijgestaan, hun dossier gemakkelijk kunnen rekken. Met veel verjaringen tot gevolg. Deze nieuwe maatregel levert inderdaad niet meer controles op, maar het geeft de fiscus wel meer tijd om bestaande zaken uit te spitten. Daarom vind ik het toch een goede zaak. Uiteindelijk is wie correct zijn belastingen betaalt hierdoor beter af, omdat je weet dat de kans groter is geworden dat mensen die dat niet doen, gepakt zullen worden.'

De belastingdiensten de mogelijkheid geven om onbeperkt terug te zoeken, vindt Van der Maelen echter niet nodig. 'Zeven jaar is wel lang genoeg. Er moet ooit een einde aan komen, want het geheel moet beheersbaar blijven. Anders blijf je maar teruggaan in de tijd en dreigen recente dossiers niet aan bod te komen. Bovendien is zeven jaar ongeveer het gemiddelde in Europa, dus we doen netjes wat de anderen doen.'

Thomas Verbeke

In samenwerking met Moneytalk

2009 heeft enkele boeiende fiscale nieuwigheden in petto, en een van de opmerkelijkste is de maatregel die de fiscus toelaat om nog dieper in uw verleden te graven bij fraude. Voor inkomensbelastingen is de normale controletermijn drie jaar. Die begint te lopen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Voor de inkomsten die u hebt verworven in het jaar 2005 (aanslagjaar 2006 dus) hadden de belastingdiensten bijvoorbeeld tot 31 december 2008 de tijd om uw aangifte van dat jaar te controleren, en eventueel belastingen na te vorderen. Sinds nieuwjaar zijn die inkomsten uit 2005 bijgevolg buiten schot. Maar wanneer de controleurs aanwijzingen van fraude of belastingontduiking vinden, kunnen ze voortaan tot zeven jaar teruggaan (ook vanaf 1 januari van het aanslagjaar). Voordien was dit slechts vijf jaar. Voor diezelfde inkomsten uit 2005 heeft de fiscus nu dus nog tot 31 december 2012 de tijd om alles uit te pluizen, als er belastingontduiking kan worden aangetoond. Als belastingplichtige moet u dan wel vooraf schriftelijk en gedetailleerd op de hoogte gebracht worden van de aanwijzingen van belastingontduiking die de fiscus heeft tegen u. Overigens is ook voor de btw de verjaringstermijn in geval van fraude opgetrokken tot zeven jaar in plaats van vijf. Critici vrezen wel dat er door deze maatregel voor de belastingdiensten weer minder tijd overblijft om anderen te controleren of om strenger te werk te gaan. Maar Dirk Van der Maelen, Kamerlid voor SP.A, is overtuigd van het belang van deze verlenging van de controletermijnen. 'Dit is belangrijk omdat de ervaring leert dat fraudedossiers soms pas laat ontdekt worden', zegt Van der Maelen. 'Bovendien stellen we vast dat belastingplichtigen die goed worden bijgestaan, hun dossier gemakkelijk kunnen rekken. Met veel verjaringen tot gevolg. Deze nieuwe maatregel levert inderdaad niet meer controles op, maar het geeft de fiscus wel meer tijd om bestaande zaken uit te spitten. Daarom vind ik het toch een goede zaak. Uiteindelijk is wie correct zijn belastingen betaalt hierdoor beter af, omdat je weet dat de kans groter is geworden dat mensen die dat niet doen, gepakt zullen worden.' De belastingdiensten de mogelijkheid geven om onbeperkt terug te zoeken, vindt Van der Maelen echter niet nodig. 'Zeven jaar is wel lang genoeg. Er moet ooit een einde aan komen, want het geheel moet beheersbaar blijven. Anders blijf je maar teruggaan in de tijd en dreigen recente dossiers niet aan bod te komen. Bovendien is zeven jaar ongeveer het gemiddelde in Europa, dus we doen netjes wat de anderen doen.' Thomas VerbekeIn samenwerking met Moneytalk