Momenteel stelt de wet nog dat eenieder die onderworpen is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet- inwoners verplicht is de administratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen. Die notitie 'zonder verplaatsing' werd tot dusver uitgelegd in het voordeel van de belastingplichtige. Dit hield in dat de fiscale ambtenaren de boeken slechts konden inkijken in de beroepslokalen van de belastingplichtige, maar ze niet kon meenemen. Een nieuwe wetsbepaling maakt daar nu komaf mee. Straks zal de fiscus de boekhouding wel kunnen meenemen, voor de tijd die de administratie nodig heeft voor het onderzoek. De regeling geldt echter alleen voor afgesloten boekjaren. De boekhouding die nog niet afgesloten is, mogen de fiscale ambtenaren niet meenemen. Ze hebben wel het recht om er kopies van te vragen en die mee te nemen. De regeling was al van toepassing voor de controle van de BTW. Voor de inkomstenbelasting is ze nieuw. (Belga)

Momenteel stelt de wet nog dat eenieder die onderworpen is aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet- inwoners verplicht is de administratie, op haar verzoek, zonder verplaatsing, met het oog op het nazien ervan, alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen. Die notitie 'zonder verplaatsing' werd tot dusver uitgelegd in het voordeel van de belastingplichtige. Dit hield in dat de fiscale ambtenaren de boeken slechts konden inkijken in de beroepslokalen van de belastingplichtige, maar ze niet kon meenemen. Een nieuwe wetsbepaling maakt daar nu komaf mee. Straks zal de fiscus de boekhouding wel kunnen meenemen, voor de tijd die de administratie nodig heeft voor het onderzoek. De regeling geldt echter alleen voor afgesloten boekjaren. De boekhouding die nog niet afgesloten is, mogen de fiscale ambtenaren niet meenemen. Ze hebben wel het recht om er kopies van te vragen en die mee te nemen. De regeling was al van toepassing voor de controle van de BTW. Voor de inkomstenbelasting is ze nieuw. (Belga)