Wie investeert in de beveiliging van zijn woning tegen inbraak of brand krijgt een belastingvermindering. Het maakt daarbij niet uit of men volle eigenaar, naakte eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van het huis of het appartement is.De belastingvermindering bedroeg in 2012 aanvankelijk 50% van de uitgaven. Weliswaar met een maximum van 730 euro. De Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Financiën gaven in die zin ook brochures en teksten uit. De wet van 13 december 2012 wijzigde dit percentage echter naar 30%. Dat gebeurde wel met meer dan 300 dagen terugwerkende kracht. De belastingvermindering geldt onder meer voor de plaatsing van specifiek inbraakwerend glas, veiligheidssloten, slotbeveiliging, grendelbeveiliging en kierstandhouders, gepantserde deuren, alarmsystemen, aansluiting bij een alarmcentrale (abonnement) en een camerasysteem met een registratiesysteem. Onder beveiliging tegen brand vallen water- en poederblussers, automatische blustoestellen voor verwarmingslokalen op stookolie en deuren met brandweerstand van een half uur. (DLA)

Wie investeert in de beveiliging van zijn woning tegen inbraak of brand krijgt een belastingvermindering. Het maakt daarbij niet uit of men volle eigenaar, naakte eigenaar, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van het huis of het appartement is.De belastingvermindering bedroeg in 2012 aanvankelijk 50% van de uitgaven. Weliswaar met een maximum van 730 euro. De Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Financiën gaven in die zin ook brochures en teksten uit. De wet van 13 december 2012 wijzigde dit percentage echter naar 30%. Dat gebeurde wel met meer dan 300 dagen terugwerkende kracht. De belastingvermindering geldt onder meer voor de plaatsing van specifiek inbraakwerend glas, veiligheidssloten, slotbeveiliging, grendelbeveiliging en kierstandhouders, gepantserde deuren, alarmsystemen, aansluiting bij een alarmcentrale (abonnement) en een camerasysteem met een registratiesysteem. Onder beveiliging tegen brand vallen water- en poederblussers, automatische blustoestellen voor verwarmingslokalen op stookolie en deuren met brandweerstand van een half uur. (DLA)