Wie geld te goed heeft, kan beslag laten leggen op gelden die de achterstallige betaler toekomen. Hiervoor is het wel nodig om de rechtbank en een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. De fiscus heeft echter een stapje voor. Voor de tollenaars volstaat het om een aangetekend schrijven te sturen, bijvoorbeeld voor het leggen van loonbeslag. En vanaf Nieuwjaar wordt het nog eenvoudiger. Dan volstaat, althans voor overheidsdiensten onderling, een elektronisch bericht van de fiscus. Die moet daarvoor wel een akkoord sluiten met de instanties waar beslag kan worden gelegd. Momenteel is dit al geregeld met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Wellicht zullen andere diensten volgen. Het beslag is van toepassing vanaf de ontvangstmelding van het bericht. De schuldenaar heeft niettemin altijd de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen een beslaglegging. (Belga)

Wie geld te goed heeft, kan beslag laten leggen op gelden die de achterstallige betaler toekomen. Hiervoor is het wel nodig om de rechtbank en een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. De fiscus heeft echter een stapje voor. Voor de tollenaars volstaat het om een aangetekend schrijven te sturen, bijvoorbeeld voor het leggen van loonbeslag. En vanaf Nieuwjaar wordt het nog eenvoudiger. Dan volstaat, althans voor overheidsdiensten onderling, een elektronisch bericht van de fiscus. Die moet daarvoor wel een akkoord sluiten met de instanties waar beslag kan worden gelegd. Momenteel is dit al geregeld met de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Wellicht zullen andere diensten volgen. Het beslag is van toepassing vanaf de ontvangstmelding van het bericht. De schuldenaar heeft niettemin altijd de mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen een beslaglegging. (Belga)