Particulieren zullen sneller worden gecontroleerd als ze ten onrechte een vrijstelling van de Belgische personenbelasting vragen voor wedden of lonen die ze uit het buitenland ontvingen. Ook als hun dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is, lopen ze meer risico op een controle. Ondernemingen zullen dan weer sneller een controle mogen verwachten als de verhouding tussen hun kosten en hun omzet een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen. Dat is ook het geval als hun winstmarge te klein is in vergelijking met de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of als die een niet-verklaarbare daling vertoont. Ook als ze aankopen voorgesteld hebben als privéaankopen hoewel het in werkelijkheid beroepsaankopen zijn om op die manier een zwart circuit te kunnen opzetten, lopen ze een verhoogd risico op een grondige controle. Voorts wordt de fiscus allerter als de onderneming ten onrechte btw teruggevorderd van de staat. En ten slotte geldt ook hier dat er meer kans is op een controle als het dossier al geruime tijd niet meer grondig werd beoordeeld. De fiscus maakt al geruime tijd gebruik van datamining om de meest fraudegevoelige dossiers te selecteren en die aan een onderzoek te onderwerpen. (Belga)

Particulieren zullen sneller worden gecontroleerd als ze ten onrechte een vrijstelling van de Belgische personenbelasting vragen voor wedden of lonen die ze uit het buitenland ontvingen. Ook als hun dossier al geruime tijd niet meer gecontroleerd is, lopen ze meer risico op een controle. Ondernemingen zullen dan weer sneller een controle mogen verwachten als de verhouding tussen hun kosten en hun omzet een abnormale evolutie vertoont of niet overeenstemt met die van vergelijkbare belastingplichtigen. Dat is ook het geval als hun winstmarge te klein is in vergelijking met de gebruikelijke winstmarge van vergelijkbare belastingplichtigen of als die een niet-verklaarbare daling vertoont. Ook als ze aankopen voorgesteld hebben als privéaankopen hoewel het in werkelijkheid beroepsaankopen zijn om op die manier een zwart circuit te kunnen opzetten, lopen ze een verhoogd risico op een grondige controle. Voorts wordt de fiscus allerter als de onderneming ten onrechte btw teruggevorderd van de staat. En ten slotte geldt ook hier dat er meer kans is op een controle als het dossier al geruime tijd niet meer grondig werd beoordeeld. De fiscus maakt al geruime tijd gebruik van datamining om de meest fraudegevoelige dossiers te selecteren en die aan een onderzoek te onderwerpen. (Belga)