Het eerste actiedomein is het aanpakken van belastingplichtigen die verzuimen om hun aangifte in te dienen. Hiervoor geldt voortaan een nultolerantie voor alle soorten van belastingen. De betrokkenen zullen een boete krijgen van 50 tot 1.250 euro. Bovendien zullen die boetes centraal worden opgesteld en niet langer door de lokale controleur. Het tweede slaat op de misbruik van vruchtgebruik om personen- of vennootschapsbelasting te vermijden. Nu kopen bedrijfsleiders vaak een industriepand. Vervolgens verkopen ze het recht op vruchtgebruik voor veel geld door aan hun vennootschap, die dit fiscaal kan afschrijven. De fiscus wil nagaan of hier geen scheeftrekkingen zijn. Het derde heeft betrekking op multinationals. De fiscus wil hier controleren of bedrijven met vestigingen in meerdere landen geen te lage prijzen aanrekenen als ze goederen aan een buitenlandse afdeling verkopen en daardoor een te groot stuk winst naar het buitenland versassen. Het vierde controledomein slaat op managementvennootschappen en op vennootschappen waarin vrije beroepers hun activiteit onderbrengen. Maken zij geen kunstmatig overdreven kosten om hun winst te verlagen en zo minder belastingen te betalen? Het vijfde domein is een klassieker. Uitbaters van horecazaken krijgen meer controle om te kijken of ze niet sjoemelen met de btw-tarieven. Voor maaltijden die ter plaatse worden genuttigd, moeten ze 12 procent btw aanrekenen. Voor meeneemmaaltijden is dat 6 procent. Maar sommigen springen daar heel creatief mee om. Ook de bouw ontsnapt niet aan een nauwgezettere controle. De fiscus wil in het bijzonder nagaan of er geen constructies via het buitenland worden opgezet om hier belastingen te ontwijken. En ten slotte zullen ook vzw's sterker worden gecontroleerd om te zien of ze hun sociale en fiscale verplichtingen wel nakomen. De voorbije jaren bleek immers dat heel wat vzw's het niet zo nauw namen met de wetgeving. (Belga)

Het eerste actiedomein is het aanpakken van belastingplichtigen die verzuimen om hun aangifte in te dienen. Hiervoor geldt voortaan een nultolerantie voor alle soorten van belastingen. De betrokkenen zullen een boete krijgen van 50 tot 1.250 euro. Bovendien zullen die boetes centraal worden opgesteld en niet langer door de lokale controleur. Het tweede slaat op de misbruik van vruchtgebruik om personen- of vennootschapsbelasting te vermijden. Nu kopen bedrijfsleiders vaak een industriepand. Vervolgens verkopen ze het recht op vruchtgebruik voor veel geld door aan hun vennootschap, die dit fiscaal kan afschrijven. De fiscus wil nagaan of hier geen scheeftrekkingen zijn. Het derde heeft betrekking op multinationals. De fiscus wil hier controleren of bedrijven met vestigingen in meerdere landen geen te lage prijzen aanrekenen als ze goederen aan een buitenlandse afdeling verkopen en daardoor een te groot stuk winst naar het buitenland versassen. Het vierde controledomein slaat op managementvennootschappen en op vennootschappen waarin vrije beroepers hun activiteit onderbrengen. Maken zij geen kunstmatig overdreven kosten om hun winst te verlagen en zo minder belastingen te betalen? Het vijfde domein is een klassieker. Uitbaters van horecazaken krijgen meer controle om te kijken of ze niet sjoemelen met de btw-tarieven. Voor maaltijden die ter plaatse worden genuttigd, moeten ze 12 procent btw aanrekenen. Voor meeneemmaaltijden is dat 6 procent. Maar sommigen springen daar heel creatief mee om. Ook de bouw ontsnapt niet aan een nauwgezettere controle. De fiscus wil in het bijzonder nagaan of er geen constructies via het buitenland worden opgezet om hier belastingen te ontwijken. En ten slotte zullen ook vzw's sterker worden gecontroleerd om te zien of ze hun sociale en fiscale verplichtingen wel nakomen. De voorbije jaren bleek immers dat heel wat vzw's het niet zo nauw namen met de wetgeving. (Belga)