De stijging is onder meer het gevolg van een wetswijziging half 2011. Toen werden de mogelijkheden van bankonderzoeken uitgebreid. Tot dan was een bankonderzoek alleen mogelijk indien de fiscus concrete aanwijzingen van belastingontduiking had. Sindsdien kan het ook bij vermoedens op basis van tekenen en indiciën. Leeft iemand in luxe, terwijl hij dat volgens zijn aangifte niet zou kunnen, dan heeft de fiscus het recht de bankrekeningen uit te vlooien. Toch mag de fiscus niet zomaar naar de bank stappen. Hij moet de belastingplichtige eerst de kans geven zelf openheid te verstrekken met de uitdrukkelijke melding dat anders het bankgeheim wordt opgeheven. Hij krijgt daarvoor een maand. Levert dit geen afdoend antwoord, dan moet de gewestelijke directeur van de fiscus toestemming geven voor het bankonderzoek en moet dit onderzoek worden uitgevoerd door iemand die minstens de graad van inspecteur heeft. Naast de verruiming van de wetgeving speelt ook het toenemend aantal gegevens dat de Belgische fiscus van zijn buitenlandse collega's krijgt een rol in de stijging van het aantal bankonderzoeken. (Belga)

De stijging is onder meer het gevolg van een wetswijziging half 2011. Toen werden de mogelijkheden van bankonderzoeken uitgebreid. Tot dan was een bankonderzoek alleen mogelijk indien de fiscus concrete aanwijzingen van belastingontduiking had. Sindsdien kan het ook bij vermoedens op basis van tekenen en indiciën. Leeft iemand in luxe, terwijl hij dat volgens zijn aangifte niet zou kunnen, dan heeft de fiscus het recht de bankrekeningen uit te vlooien. Toch mag de fiscus niet zomaar naar de bank stappen. Hij moet de belastingplichtige eerst de kans geven zelf openheid te verstrekken met de uitdrukkelijke melding dat anders het bankgeheim wordt opgeheven. Hij krijgt daarvoor een maand. Levert dit geen afdoend antwoord, dan moet de gewestelijke directeur van de fiscus toestemming geven voor het bankonderzoek en moet dit onderzoek worden uitgevoerd door iemand die minstens de graad van inspecteur heeft. Naast de verruiming van de wetgeving speelt ook het toenemend aantal gegevens dat de Belgische fiscus van zijn buitenlandse collega's krijgt een rol in de stijging van het aantal bankonderzoeken. (Belga)